zaterdag 14 november 2009

Louise-Marie in nood

Het actiecomité “Louise-Marie tegen asbest vzw” luidt eens te meer de alarmbel. Zoals al eerder in deze blog vermeld, heeft de eigenaar OB&D van de vroegere zandgroeve Bohez zeer concrete plannen om in de toekomst zwaar verontreinigde grond te storten. Het gaat hier om onreinigbare, zwaar vervuilde en giftige baggergrond. We denken in dit geval aan zware metalen en PCB. Geloof me: dit spul is giftig als de pest.

Zo iets kan gewoon niet op het grondgebied van een stad die zich graag zelf het etiket van "genieten midden van de groene heuvels" opplakt. Wij stellen ons dan ook de vraag in hoeverre de bestuurders van onze stad hun mooie beloften willen waarmaken. Bezwijken ze voor het grote geld? Gaan ze nog eens plat op de buik?

Volgende donderdag 19 november om 20u gaat in De Brouwerij een informatievergadering door. Georganiseerd door onze stad Ronse... Lees meer hierover om de webstek van "
Louise-Marie tegen asbest".

Aan alle betrokkenen nog deze welgemeende raad: wees op uw hoede indien het stadsbestuur probeert de zaken te verbloemen. We weten ondertussen dat het ongeslagen kampioenen zijn in het "emballeren".

Geen opmerkingen: