woensdag 3 februari 2010

Ceci n'est pas un caca de Fifi !

De zitting van de Gemeenteraad van maandag 25 januari was niet echt een spannende gebeurtenis. In de -ondertussen legendarische- sneltreinvaart opgelegd door voorzitter Jan Foulon werden de vijftien punten er op half uurtje doorgejaagd. Gemeenteraadsleden worden vergoed per zitting en niet per uur. Hoe rapper de agenda wordt afgehaspeld, des te meer verdienen de dames en heren van de raad.

Met deze gedachte in het achterhoofd werden zowat alle punten van de agenda goedgekeurd. Vragen kwamen er vooral van het Vlaams Belang. Fractieleider Erik Tack had andere katten te geselen in het Vlaams Parlement en had dus een reden om op dit gezapig onderonsje afwezig te zijn.

De SP.a lijdt aan veel complexen. Het pamper-de-allochtoon-complex bijvoorbeeld. De Roonsiesche SP.a lijdt echter ook aan Freudiaanse complexen. Zoals moeder Carine Moulart die haar ontslagnemende zoon Christophe Stockman opvolgt. Een verborgen Oedipuscomplex? Of is dit een nieuwe aflevering van "All in the family" of van "Married with children"? Oes Björnkie Bordon maakt dus promotie van stembriefjesophaler en -teller tot fractieleider. Zou het de bedoeling zijn dan Björnkie ook zijn jonge mondje eens opendoet om wat zinnigs te vertellen? Wie weet. Qui vivra, verra.

De samenwerking tussen onze stad en de VZW Grijkoort voor het aanpakken van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten wordt op voorstel van Suzanne (Suzy voor de "kameraden") Arijs voor een jaar verlengd. Dit ontlokte een tussenkomst bij het Vlaams Belang. Dirk Deschaumes stelde zeer duidelijk dat het probleem van de hondenpoep en de overlast die ermee gepaard gaat, enkel op een repressieve manier kan worden aangepakt.

Er bestaat ook in Ronse een GAS. Kijk zelf eens op de webstek van onze stad. "Als je met je hond gaat wandelen, moet je een zakje bijhebben om hondenpoep op te ruimen. Als je de hondenpoep niet opruimt, kun je een taks aangerekend krijgen van minstens € 25." Duidelijk voor iedereen, toch? Hoeveel hondenbezitters hebben echter zo'n zakje bij? De politie heeft het recht om de eigenaar van elke hond op straat te vragen of hij (zij) een zakje bijheeft om de accidentjes van Fifi met de mantel der liefde te bedekken en mee te nemen.

Dirk Deschaumes wou van de bevoegde schepen weten of er tijdens het voorbije jaar sancties werden gegeven als gevolg van de overtreding van dit punt. Suzy wist het op geen kanten en Agneeskie, verantwoordelijk voor o.a. milieu, deed alsof ze ver weg was. Zo kan Madame Chichi, wanneer ze met de neus op stinkende feiten wordt gedrukt, blijven beweren "Ceci n'est pas un caca de Fifi !"

Van Yves Deworm vernamen we terloops dat de geplande doorgang tussen de (grote) Markt en het "Klein Marktje" er niet zal komen. Door de schuld van InBEV dat veel te hoge eisen zou stellen. Het idee van het "Roonsiesche Vrije" kan dus voor onbepaalde tijd in de koelkast.

Ronse kan nog altijd met geld gooien. Bewijs? Een pand in de Jan van Nassaustraat nummer 33 werd aangekocht tegen een prijs van €1.425,00 of een dikke 57.000 oude frankskes per vierkante meter. De stad had €57.000,00 euro veil voor een "eigendom" van 40m². Begrijpe wie het kan...

Toch vindt ditzelfde stadsbestuur het nodig om Roonsiesche bedrijven een jaarlijkse boete van minimaal €330,00 op te leggen. Voor het aanslagjaar 2009 leverde de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven de stadskas €558.755,00 euro op. Ronse staat in de hele regio helemaal alleen om een dergelijke idiote belasting te heffen. Deze belasting is goedgekeurd door dezelfde randdebielen die startende bedrijven een bonus toekennen in de vorm van een belastingsvrijstelling voor de eerste twee jaren. Imbeciel zijn ze nog net niet: ze weten maar al te goed dat al deze bedrijven later aan de beurt komen. Ze zijn gewoon crimineel!

Hoe zou het nog zijn met de Kloef, pardon "de Stadstuin"? Stillekens, wreed stillekens blijkbaar! De (natte) droom van de spitsbroeders Luc Dupont en Yves Deworm wil maar niet van de grond komen. Volgens Yves Deworm begint de verkoop pas ten vroegste over enkele maanden. Nog eens uitstel dus. Er moet eerst nog een straat in aangelegd worden... met ons belastingsgeld. Waarom niet openlijk toegeven dat ze de bal compleet hebben misgeslagen? Ik heb in deze blog steeds gesteld dat dit megalomane project een doodgeboren kind is. En ik blijf bij mijn stelling! l'Histoire en jugera.

Rudy Boudringhien van de GBIC kon het niet laten om tijdens het vragenkwartuurtje nog eens uitgebreid het gat te likken van de meerderheid. Daarom zit de GBIC trouwens in de oppositie. Rudy vond dat de strooidiensten prima werk hadden geleverd tijdens de winterperikelen. Rudy was beter zijn poten komen breken in de Oudestraat of in de Groeneweg. Want die hebben er lang ongestrooid bijgelegen. Rudy bedoelde enkel dat "zijn" straat prima van strooizout werd voorzien. Een "kalf van Mozes" heetten we zo iemand vroeger.

Geen opmerkingen: