zondag 26 oktober 2008

Motiedag -1

Een paar dagen geleden las ik in Het Nieuwsblad de visie van Davidsfonds-voorzitter Paul Carteus over de faciliteiten in Ronse. De sterkste zin uit dit artikel wil ik u niet onthouden. Paul Carteus stelt onomwonden: 'Het bestaande faciliteitenstelsel is beledigend voor elke rechtgeaarde Ronsenaar die geen taalprobleem kent en iedereen welkom heet, terwijl het een zware last betekent voor de administratie en de stadskas waar het nog enkel dient om enkele onverdraagzamen hun eigen taal te laten opdringen en het Nederlands te blijven minachten.' Dit is inderdaad de taal die ik van een rechtgeaard Vlaming als Paul Carteus verwachtte. Een taal die ik jaren heb gemist bij de CD&V-fractie...

De langverwachte motie van de CD&V zoals die in de blog van Koen Lauwereyns vorige vrijdag werd gepubliceerd, stemt in grote lijnen overeen met die van het Vlaams Belang. Deze partij wil ook Kris Peeters betrekken in de afschaffing. Hierin gaan ze dus een stapje verder dan de CD&V. En terecht als u het mij vraagt!

Ik heb enkel moeite met de laatste zin van de motie van de tsjeven: 'of om deze (faciliteiten) minstens op korte termijn uitdovend te maken'. Dit zinsdeel is er teveel aan. De geschiedenis heeft ons ondertussen geleerd dat het 'uitdoven' niet meer of minder dan "ziever ien pakskies ees". De faciliteiten zouden al vanaf 1963 'uitdovend' moeten zijn. Geleuter en slap gelul dus. Net zoals het 'onverwijld splitsen van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde'. De deur weer op een kier zetten voor de franskiljons. Méér is dit 'uitdoven' niet! Op deze manier breng je andere partijen op domme gedachten zoals nog zal blijken.

Nog één keer slapen en we weten of de motie door de Gemeenteraad wordt aangenomen. We weten dan ook in welke bochten de SP.a zich zal moeten wringen hebben om toch maar niet voor te stemmen. We zullen ook weten waarom de Open VLD zich zal onthouden hebben. We zullen ook nog eens bevestigd zien hoe de fransdolle Rudi Boudringhien de meerderheid van zijn stadsgenoten in feite hartsgrondig haat en minacht. Arm Ronse...

Geen opmerkingen: