dinsdag 30 september 2008

N-VA terug van weggeweest ?

Lang geleden dat we er nog eens iets van hoorden, dat wel! Ik die dacht dat deze partij in Ronse niets meer betekende na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Nu ze ook nationaal in de oppositie gaan tegen de CD&V, hebben ze blijkbaar hun stem teruggevonden. Niets mis mee, wat mij betreft. Vooral niet omdat ze in een perscommuniqué in Het Nieuwsblad eens de vinger leggen op een oude wonde.

Ik citeer even letterlijk uit dit communiqué: 'In december 2007 telde Ronse 1.236 niet werkende werkzoekenden (NWWZ). Van deze NWWZ in Ronse zijn 738 personen (60%) anderstalig! Slechts 30 van hen (of 4%) spreken vlot Nederlands, tegenover 286 anderstalige werklozen (39%) die géén Nederlands spreken en 327 (44%) die in beperkte mate Nederlands spreken.
Ondanks de vaststelling dat 613 NWWZ géén of onvoldoende Nederlands spreken, werden slechts 109 (18%) van deze personen aangemaand om een cursus Nederlands te volgen. Van deze groep volgden uiteindelijk slechts 72 anderstalige NWWZ een opleiding Nederlands tweede taal.'

In gewone mensentaal gezegd: de werkloze allochtonen die -merendeels- het Frans als moedertaal hebben, vertikken het gewoon om Nederlands te leren. Waarom vegen ze hun gat aan het Nederlands? Omdat de VDAB niet genoeg achter hun vodden zit!

In een artikel in Het Nieuwsblad van vandaag probeert de VDAB zich er op een krampachtige manier uit te praten. Marc Lucas van het VDAB poogt zich er als volgt uit te kletsen: 'Omdat we in een faciliteitengemeente niemand kunnen verplichten om Nederlands te leren, laten we hen eerst een tijdje solliciteren in Wallonië, of in Vlaanderen, voor een job waarvoor Nederlands geen vereiste is. En als dat niet lukt, kunnen we hen er alleen op wijzen dat hun kansen zullen verdubbelen als ze Nederlands leren.' Dat de VDAB zich achter de taalfaciliteiten in onze stad probeert weg te steken, is gewoonweg een teken van lafheid. De VDAB heeft genoeg stokken achter de deur... als het moet. En als het over autochtonen gaat!

Tussen de lijnen door geeft Marc Lucas van de VDAB toe dat de taalcursussen vaak een maat voor niets zijn. 'Na een paar maanden schiet er van de opgedane kennis steevast niets meer over. Het ontbreekt de meeste anderstaligen immers aan de juiste attitude om de kennis ook te gebruiken in het dagelijkse leven. In Ronse spreken de winkeliers toch Frans als ze horen dat hun klant het Nederlands niet machtig is.'

Hier de fout leggen bij de Ronsiesche middenstand, die een schoolvoorbeeld van taalhoffelijkheid is, is niet meer of minder dan het geven van een achterbakse slag onder de gordel. In onze stad zijn alle overheidsdiensten, inclusief de Post, het OCMW en het ziekenhuis op een tweetalige leest geschoeid. En daar ligt het echte probleem. Chantal Thijsman slaat de nagel op de kop als ze zegt dat 'de dreiging met een schorsing veel van die werklozen niet motiveert. Als ze geen stempelgeld meer krijgen, gaan ze gewoon bij het OCMW aankloppen om een leefloon te krijgen. De motivatie om aan het werk te gaan is ver te zoeken, en dat geldt dus ook voor de motivatie om Nederlands te leren.'

Als de motie bij de volgende gemeenteraad wordt gestemd, zullen Luc Dupont en zijn team nog veel werk aan de winkel hebben. Want dan moeten al die grote woorden en stoere taal in daden worden omgezet! Daar wacht Ronse echt op...

Geen opmerkingen: