vrijdag 17 juli 2009

Louise-Marie slaat nog eens alarm

Op de blog "Louise-Marie tegen asbest" is zopas een nieuwe alarmmelding verschenen. Het "Muziekbos zou in de toekomst de rustplaats voor zwaar vervuilde grond" worden.

OB&D kreeg van Vlaams Minister Hilde Crevits nul op het rekest om asbestafval te storten in de vroegere zandgroeve van de Bvba Bohez. Een moedige en tevens gepaste beslissing van Hilde Crevits. Waarvoor de Roonseniere haar indertijd bedankte en feliciteerde.

In deze blog heb ik er toen op gewezen dat het nodig zou zijn om niet te vroeg victorie te kraaien, maar integendeel alert te blijven. Het sprak immers vanzelf dat de firma OB&D ten allen prijze ROI (Return On Investment) wilde. De vroegere zandgroeve moest en zou veel geld opbrengen. Zo ziet de zakenwereld onze natuur: als een banale investering. Waar ze naar goeddunken kunnen mee omspringen.

In de wereld van de afvalverwerking geldt deze wet: hoe zwaarder de vervuiling is, des te meer het opbrengt om ze weg te moffelen. Het "begraven" van asbestafval zou OB&D geen windeieren hebben gelegd. Dat hiermee de gezondheid van meerdere generaties zwaar werd gehypothekeerd, was en is voor OB&D een "spijtig detail". Winst voor alles, is de harde wet van de zakenwereld.

Het was dan ook te verwachten dat OB&D niet bij de pakken zou blijven zitten en zou uitzien naar een alternatief. Een alternatief dat net zo winstgevend zou zijn. Het verwerken (lees "begraven") van zwaar verontreinigde grond en ontwaterde baggerspecie was het meest voor de hand liggend. We moeten in dit geval denken aan verontreiniging met dioxines, PCB's en zware metalen. Kort samengevat: met zwaar kankerverwekkend spul dus.

Om hiervoor toestemming te krijgen heeft OB&D nu een verhoging van categorie nodig, van categorie 2 moet het stort nu een categorie 3 worden. In één moeite heeft OB&D ook een ontheffing bekomen voor het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) voor een nog in te dienen nieuwe milieuvergunning. Wordt deze ontheffing definitief, dan wordt alle inspraak onmogelijk. En worden zowel omwonenden als actie-comités buiten spel gezet en monddood gemaakt. We weten nog niet welk advies (positief of negatief) de stad in verband met de aanvraag tot ontheffing van een MER heeft uitgebracht.

De hamvraag is nu: zal ons stadsbestuur consequent handelen? Hetzelfde stadsbestuur dat met crimineel hoge tarieven voor het recyclagepark uitpakt. Hetzelfde bestuur dat de slogan "Samen houden we Ronse proper!" op grote schaal verspreidt. Zou dit laatste niet meer dan het zoveelste staaltje van hypocrisie zijn?

Eerlijk: ik heb niet veel vertrouwen in de toekomst. De verkiezingen zijn nog eens voorbij. Alle mooie beloftes en holle frasen kunnen weer voor een tijdje in de koelkast. Zal de coalitie van CD&V en SP.A-Groen! nu tonen uit welk hout ze gesneden is?

Misschien kan "Björnkie" er nog eens over nadenken wat het begrip "solidariteit" exact inhoudt. Ik weet het ondertussen wel: "solidair" ben je in de laatste plaats met je eigen volk...

Geen opmerkingen: