woensdag 18 juni 2014

N60 : J'accuse

U leest het goed : "IK BESCHULDIG" ! Dit is een publieke aanklacht...

Tegen het College van Burgemeester en Schepenen wegens :

 • het verraad aan hun kiezers
 • het verraad aan hun bestuursakkoord (in de eerste plaats zorgen voor natuur en milieu)
 • het verraad aan hun stad en aan al haar inwoners
 • de verregaande incompetentie in het uitvoeren van hun taak
 • de ongeziene arrogantie wegens het weigeren van elke dialoog
 • het nodeloos weggooien van miljoenen aan belastingsgeld

Tegen de voltallige Gemeenteraad wegens :

 • het schuldig verzuim door de beslissing van het College goed te keuren
 • blijk te geven van collectieve waanzin

Tegen de oppositie in de Gemeenteraad wegens :

 • haar ongehoorde laksheid als bende ja-knikkers
 • haar ongeziene lafheid als slippendrager van de meerderheid

Tegen Luc Dupont en Jan Foulon wegens :

 • de aanslag op onze stad, haar uitzicht en haar inwoners
 • het doof blijven voor elk gefundeerd bezwaar
 • het "kazakdraaien" van Jan Foulon in het bijzonder

Tegen Wouter Stockman wegens :

 • het misbruik van het vertrouwen dat de kiezers in hem stelden
 • het verraad van alle idealen waarvoor zijn partij beweert te staan
 • het niet waardig zijn om de ideeĆ«n van Groen uit te dragen en te verdedigen

De petitie tegen de doortrekking van de N60 zal binnenkort 800 ondertekenaars uit Ronse, Vlaanderen, Walloniƫ en de rest van de wereld tellen. En dit is slechts het begin !

Stel u voor dat er bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe partij opkomt in Ronse. Een partij die volop wil gaan voor een "Leefbaar Ronse", zonder autostrades en viaducten. Maar met aandacht voor de inwoners, de automobilisten, de fietsers, de wandelaars, de vele toeristen en voor allen die ongestoord van onze mooie natuur willen genieten.
Dit is een tikkende tijdbom onder de huidige coalitie. Die er om heeft gevraagd !

Teken allen de petitie op de website www.geenstreepdoorronse.be !
Samen laten we de wanbestuurders van Ronse zien wie de sterkste en de slimste is !


Tuupe vuir Ronse

Geen opmerkingen: