zaterdag 16 juli 2016

Omdat de waarheid ook haar rechten heeft !

Ik heb even gewacht tot het meeste stof gaan liggen was na de recente mediastorm ontketend door Wim Vandevelde (verder WVDV) op FaceBook.

Nu vind ik het echter tijd om enkele hele leugens en halve waarheden te ontkrachten.

Wat WVDV ook beweert, is er tegen een arrest van de Raad van State (RvS) enkel cassatieberoep mogelijk. En dit slechts in een paar wel omschreven gevallen. In ons geval zou het moeten gaan om een bevoegdheidsconflict. En dit is helemaal niet aan de orde!

Het arrest nr. 235.273 van de RvS d.d. 30.06.2016 vernietigt het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) om een duidelijk bepaalde reden. Het GRUP en zowel het Project-M.E.R. (Milieu Effecten Rapport) en het Plan-M.E.R., lieten na om de wettelijk verplichte natuurcompensaties duidelijk te omlijnen en te bepalen. De natuurcompensaties zouden volgens het GRUP pas in de ontwerpfase worden ingevuld. Dit schept rechtsonzekerheid en dit argument werd door vzw Milieufront Omer Wattez (MOW) terecht aangehaald om het GRUP te laten vernietigen.

Wat in de communicatie van WVDV echter helemaal niet klopt, is dat de RvS zou verplicht zijn de visie (verslag) van de auditeur te volgen. Alhoewel dit in de meeste gevallen wel gebeurt, is het de Raad die souverein beslist. In het arrest wordt duidelijk melding gemaakt van het verslag van de auditeur. In dit geval volgde de RvS niet de visie van de auditeur, maar wel de wet en het gezond verstand.

Voor de RvS werden er in het totaal zes vorderingen tot nietigverklaring van het GRUP ingediend.
Het klopt helemaal niet dat de RvS nu verplicht is om voor alle andere vorderingen een gemotiveerde uitspraak te doen. Aangezien er een uitspraak is in de zaak die MOW had aanhangig gemaakt, kan de RvS er nu ook mee volstaan om de andere vorderingen tot nietigverklaring gewoon "zonder grond" te verklaren.

Volledigheidshalve voeg ik hier ook aan toe dat een andere betrokken partij wél een gunstig (of positief) auditoraatsverslag bekomen heeft, zoals ik uit goede bron vernam. De argumentatie dat de ondergrond van Schavaert en Fiertelmeers totaal ongeschikt is voor grote infrastructuurwerken, werd door de auditeur gevolgd. Wellicht een "detail" dat WVDV over het hoofd ziet.

Het is schrijnend voor de Vlaamse belastingsbetalers (u en ik dus), dat er al minstens 3,5 miljoen euro (140 miljoen oude Frankskes) moest worden weggegooid omdat de administratie van het Vlaams Gewest haar huiswerk niet naar behoren had gemaakt. Er bestond immers al een precedent in de rechtspraak van de RvS die in het arrest nr. 227.386 van 14 mei 2014 een gelijkaardig oordeel velde.

De vuursalamander, hoe lief en beschermd ook, komt slechts zijdelings ter sprake (in het perscommuniqué verspreid door het actiecomité Geen Streep door Ronse) en vormt hoegenaamd geen grond waarop de RvS de uitspraak heeft gedaan. Deze arme amfibie komt nu volop in de vuurlijn van WVDV en Paul Carteus (beiden niet toevallig van N-VA signatuur). Zij zouden vanavond nog met alle plezier de hele populatie opvreten.

Ook Paul Carteus, die ik steeds een verstandig en aimabel man gevonden heb, weet nu met zijn frustratie geen blijf. Het verwondert mij ten zeerste om nu dergelijke onzin uit zijn pen te zien vloeien.

Voor WVDV is alles prima zolang er maar geen vrachtwagen durft voor de kerk van de Klijpe te rijden. Ronsenaars weten dat de wieg van de N-VA in Ronse onder die kerktoren stond. En het hemd is altijd nader dan de rok...

Onthou WDVDV : "dura lex, sed lex"! NV-A en hun grote vriend VOKA bijten dus deze keer in het zand en moeten maar verder door het stof kruipen.

Tot slot : bestuurders die hun stad willens en wetens voor de eeuwigheid willen verkrachten en verminken, verdienen geen andere naam dan "milieucriminelen" !

1 opmerking:

Willy Deventer zei

hallo Luc, gAZet (gazetronse.be) geeft volle aandacht aan het besluit van de Raad van State om het door de overheid voorgestelde tracé doortrekking N60 de vuilmand in te kieperen ... dat Ronse van doorgaand en zwaar verkeer moet ontsloten worden, is de andere kant van de medaille en hier speelt gAZet voluit op in ... het valt niet te begrijpen dat het voorstel van ene Jef (in geuren en kleuren in o.a. nummer 138 van gAZet te bekijken) niet het minste gehoor vindt bij de in functie zijnde politici, de lokale voorop ... géén voortouw dus vanwege deze koppigste navelstaarders om van aan café Den Os (Maarkedal) in één vrijwel rechte ruk ter bijna top "Kwaremontse steenweg" (officieel de... Berchemse!) te stevenen, daar onder te duiken in een in lengte beperkte tunnel en cité Klijpe zoveel als mogelijk omzeilend om weer quasi recht naar het N60 Atlantis (ooit met dank aan Fernand vanonder de groene overwoekering gehaald door weeral... gAZet!) door te bollen om aldus ter hoogte bossen kasteel Anvaing weer viervaks aan te sluiten directie Leuze ... daarbij niet vergetend én tegelijk de zuiderring onder Ronse tussen Klein Frankrijk én DEZE N60 doorsteek te verbinden ... 'ook al draagt hij een bril, als den UIL niet zien en wil' - Willy Deventer houdt er de kaars bij...