zaterdag 4 april 2020

OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN


Eerst zet ik enkele punten op een rijtje.

1) Ronsese gezinnen (zelfs gezinnen bestaande uit een weduwe, een alleenstaande moeder met kinderen en nog andere schrijnende gevallen), betalen sedert jaren elk jaar een PESTbelasting van 190,00 Euro aan de stad.

2) Ronsese bedrijven (al nemen die maar een paar vierkante meter in, zoals het bureau van een kleine zelfstandige), betalen jaarlijks een PESTbelasting van minimaal 375,00 Euro aan de stad.

Door de inning van deze middeleeuwse PESTbelastingen heeft Ronse de voorbije jaren minimaal 15.000.000 Euro (of 600.000.000 frankskes) gestolen van de gezinnen en minimaal 7.000.000 Euro (of 280.000.000 frankskes) van de bedrijven.

Noteer dat het hier om een zéér voorzichtige schatting gaat. De werkelijke bedragen zullen stukken hoger liggen. Misschien kan Ronse, in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur, eens de exacte cijfers op tafel leggen?

Nu zou men kunnen verwachten dat ook Ronse, in navolging van andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen, zoals Gent en Geraardsbergen 
(zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten), een potje van minimaal 22 miljoen Euro zou gebruiken om tegemoet te komen aan de huidige financiële noden van burgers en bedrijven.

Ik vrees echter dat er van dit potje bitter weinig overblijft… Want prestigeprojecten en “window dressing” kregen de voorrang. Ronsenaars zijn enkel goed als kiesvee en melkkoe. Leve onze vroede vaderen en gepatenteerde potverteerders !

Op de lijst van “flankerende maatregelen” van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie) schittert onze stad door haar… afwezigheid ! Wie had anders verwacht ???

In de naam van alle Ronsenaars eis ik de onmiddellijke vernietiging van de gemeenteraadsbesluiten betreffende bovenvernoemde PESTbelastingen !

In de naam van alle Ronsenaars roep ik het College op om NU maatregelen uit te vaardigen en onze burgers en bedrijven daadwerkelijk te steunen !

Deel dit bericht massaal, zodat de boodschap goed doordringt. En “TUUPE VUIR RONSE” indachtig, schaart zelfs Stef zich misschien achter mijn visie…

Geen opmerkingen: