woensdag 9 april 2014

Hoera : onze Cypriaan wordt 500 lentes jong!


DE RORE FESTIVAL 2015 RONSE

De werkgroep De Rore van de Cultuurraad werkt sinds een aantal jaren samen met het cultuurcentrum aan de bekendmaking van de Ronsische componist Cypriaan De Rore (1515-1565).
Volgend jaar zal het 500 jaar geleden zijn dat Cypriaan De Rore in Ronse geboren werd en in dat jubileumjaar zal deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan!
We kunnen gerust stellen de De Rore als vernieuwer een rechtstreekse invloed heeft gehad op de muzikale stijl van latere componisten zoals Monteverdi.
De wereldbekende dirigent Paul Van Nevel (Huelgas Ensemble) noemt De Rore als de componist die de hoogste plaats bekleedt op zijn lijst van voorkeuren omwille van zijn 'avant-gardistisch' karakter !
Onlangs vond een internationaal driedaags colloquium plaats in München enkel en alleen gewijd aan De Rore.
Tijdens een internationaal muzikaal symposium verwelkomden de organisatoren een tienkoppige delegatie uit Vlaanderen.
Vier afgevaardigden van de Werkgroep Cypriaan de Rore stelden het Muzikaal Festival "CYPRIAAN DE RORE 2015 RONSE" voor.
Dit gaat door van 17 tot en met 26 april 2015.
Op vier verschillende locaties worden een 13-tal concerten aangeboden met de wereldberoemde muziek van Cypriaan. Acht verschillende ensembles zullen optreden.
Een heus ongeziene EXPO zal een maand lang plaats vinden in de Ververij, met een speciale workshop voor alle scholen en jeugdverenigingen.
Een kleurrijk stripverhaal over het leven van Cypriaan is vandaag ter perse. Voor eenieder te verkrijgen.
Dit wordt gepresenteerd samen met een nieuwe CD–opname van "Currende" o.l.v. Erik Van Nevel met muziek van onze componist.
Radio 1 plant op twee opeenvolgende zondagen de rechtstreekse uitvoering van twee Missen in de St Hermeskerk.
Een reuze-gedenkplaat uit de kathedraal van Parma waar Cypriaan werkte, zal in ware grootte worden ingehuldigd.
Voor de talrijke bezoekers uit binnen-en buitenland zullen Horeca en Toerisme graag hun diensten aanbieden.
Nevenactiviteiten van de Kunstacademie en verenigingen zullen bijdragen tot een daverend feest!
Ook radio KLARA zal de volle aandacht besteden aan 500 jaar De Rore. Op die manier treedt Cypriaan De Rore meer en meer op de voorgrond!
De werkgroep is met ondersteuning van het stadsbestuur een De Rore Festival aan het uitwerken dat van 17 tot 26 april 2015 zal lopen en zal bestaan uit concerten, een tentoonstelling en heel wat randactiviteiten.
Samen met curator Erik Van Nevel, bekend als dirigent van het befaamde koor Currende, werd een muzikaal programma samengesteld met topensembles zoals Huelgas Ensemble, Currende, La Capilla, Graindelavoix,...
De tentoonstelling zal ingaan op de maatschappelijke geschiedenis van de 16de eeuw en in het bijzonder de kunstgeschiedenis van die periode maar uiteraard wordt tevens stilgestaan bij het leven en werk van de polyfone componist.
Deze tentoonstelling is in volle voorbereiding maar er zullen zeker oude instrumenten en manuscripten te zien zijn! Andere activiteiten in dat kader worden momenteel uitgewerkt.
We zullen voor de organisatie van het festival heel wat vrijwilligers nodig hebben. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken, zijn heel welkom en kunnen daarvoor contact opnemen.
De werkgroep samen met het cultuurcentrum zijn ervan overtuigd dat Cypriaan De Rore én de stad Ronse op de culturele kaart zullen gezet worden in april 2015!
Info : CC De Ververij - jan.leconte@ronse.be – 055/23 27 94

Geen opmerkingen: