zondag 27 april 2014

N60 : waarom de doortrekking zo dringend is...

Kwam ook bij u de vraag op waarom de doortrekking van de N60 en het realiseren van de "missing link" ineens zeer dringend lijken te zijn ?
Dan heeft u zich deze vraag zeer terecht gesteld !

Uit welingelichte bron vernemen wij, via het gekweel van een winterkoninkje op onze schouder, dat de uitvoering van dit tracé was beloofd aan het consortium dat de Oosterweelverbinding (met de spraakmakende brug "Lange Wapper") zou realiseren in Antwerpen.
Omdat dit project onder massaal protest (wel twintig actiecomités die tegen waren) werd begraven en er uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van een tunnel, zag dit consortium een opdracht ter waarde van ettelijke miljarden (!) Euro's aan zijn neus voorbij gaan.

Bevreesd voor een enorme schadeclaim wegens contractbreuk, heeft de Vlaamse regering toen het consortium gepaaid met de stellige belofte dat zij de "missing link" van de N60 in Ronse zouden mogen aanleggen.

"Money makes the world go round", of helpt onze mooie stad naar de knoppen, of toch niet ?

Nu wacht ik vol ongeduld op de koolmeesjes, roodborstjes en botvinken om me dit verhaal te bevestigen.
Wordt dus ongetwijfeld vervolgd !

Geen opmerkingen: