donderdag 19 april 2007

't moest vaan mien ierte...

Bij de middagboterham even door de "Passe-Partout" gebladerd. Gewoontegetrouw eerst de "aller-retour" gelezen... en stillekens genoten.
Net toen ik mijn tanden wilde zetten in mijn tweede "boutschie", viel mijn oog op de middenpagina's van de Lions Club. Een geluk dat ik mij niet verslikte! Claude Devemie is het levende voorbeeld van de gevolgen van de faciliteiten. Hij is mossel noch vis. Of misschien eerder mossel dan vis! Nederlands schrijven is een franskiljon niet gegeven, dat weten we al. "Le Flamand, c'est pour la basse classe"... Het minste dat je zou verwachten van een franskiljon en "ami du beau language", is toch dat hij dan Frans zonder haar schrijft. Niets daarvan: een kemel in den "orthographe" van "exceptionnel". Had mijn betreurde oud-leraar Frans, André Clause, nog geleefd dan kreeg "kuulie" Devemie een "fleter" rond zijn oren.
Maar ja, Claude Devemie is "bilingue". Of denkt toch dit te zijn. Ik heb die pretentie totaal niet. Naast mijn PC liggen zowel een Dikke Van Dale als een Robert en een Bescherelle. Nederigheid siert de mens...

Zoektocht naar informatie

Gisteren heb ik nonkel Adelin Devos even gebeld. Om te horen hoe het met zijn gezondheid is en ook om wat meer over het ontstaan van de Vlaamse Vriendenkring te weten te komen.
Ik blijf benieuwd naar de overgangsperiode tussen die Vlaamse Vriendenkring en de Marnixring.
Ik besef nu ook dat dit al een dertigtal jaren geleden is. Tempus fugit, inderdaad !
Voor het te laat is, ga ik op zoek naar getuigen die deze periode hebben meegemaakt en er een actieve rol in hebben gespeeld. Zij zullen me ongetwijfeld wijzer kunnen maken.
Vader zaliger is één van de oprichters geweest van de Vlaamse Vriendenkring. Hij heeft wel geweigerd om de overstap naar de Marnixring te maken. Waarom, kan ik hem helaas niet zelf meer vragen...
Mijn overtuiging blijft groeien dat er in Ronse een plaats is -en blijft- voor een vereniging die het Vlaamse (en niet het tweetalige) karakter van onze stad wil promoten.

zaterdag 14 april 2007

De Roonseniere begint...

Ooit moest het er eens van komen. Nu is het zover: de Roonseniere gaat ook eens zijn gedacht neerschrijven!
Het ergert me al lange tijd dat onze stad geen Vlaamse Vriendenkring (die naam waardig) meer heeft.
Daarom deze oproep aan alle rechtgeaarde Ronsenaars in hart en nieren: laat blijken dat je Ronsenaar en Vlaming bent. Ronse is altijd een Vlaamse stad geweest en zo willen we het houden. Door een krachtig halt toe te roepen aan de verfransing en door tegen elke vorm van franskiljonisme te zijn. Onze taal is het Nederlands, het Vlaams of zelfs dat heerlijke, sappige dialect van vroeger en nu: het Ronsiesch!
Ik ben benieuwd hoeveel stadsgenoten mijn standpunt delen... Misschien kunnen we in de nabije toekomst samen wat op poten zetten?