dinsdag 30 september 2008

N-VA terug van weggeweest ?

Lang geleden dat we er nog eens iets van hoorden, dat wel! Ik die dacht dat deze partij in Ronse niets meer betekende na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Nu ze ook nationaal in de oppositie gaan tegen de CD&V, hebben ze blijkbaar hun stem teruggevonden. Niets mis mee, wat mij betreft. Vooral niet omdat ze in een perscommuniqué in Het Nieuwsblad eens de vinger leggen op een oude wonde.

Ik citeer even letterlijk uit dit communiqué: 'In december 2007 telde Ronse 1.236 niet werkende werkzoekenden (NWWZ). Van deze NWWZ in Ronse zijn 738 personen (60%) anderstalig! Slechts 30 van hen (of 4%) spreken vlot Nederlands, tegenover 286 anderstalige werklozen (39%) die géén Nederlands spreken en 327 (44%) die in beperkte mate Nederlands spreken.
Ondanks de vaststelling dat 613 NWWZ géén of onvoldoende Nederlands spreken, werden slechts 109 (18%) van deze personen aangemaand om een cursus Nederlands te volgen. Van deze groep volgden uiteindelijk slechts 72 anderstalige NWWZ een opleiding Nederlands tweede taal.'

In gewone mensentaal gezegd: de werkloze allochtonen die -merendeels- het Frans als moedertaal hebben, vertikken het gewoon om Nederlands te leren. Waarom vegen ze hun gat aan het Nederlands? Omdat de VDAB niet genoeg achter hun vodden zit!

In een artikel in Het Nieuwsblad van vandaag probeert de VDAB zich er op een krampachtige manier uit te praten. Marc Lucas van het VDAB poogt zich er als volgt uit te kletsen: 'Omdat we in een faciliteitengemeente niemand kunnen verplichten om Nederlands te leren, laten we hen eerst een tijdje solliciteren in Wallonië, of in Vlaanderen, voor een job waarvoor Nederlands geen vereiste is. En als dat niet lukt, kunnen we hen er alleen op wijzen dat hun kansen zullen verdubbelen als ze Nederlands leren.' Dat de VDAB zich achter de taalfaciliteiten in onze stad probeert weg te steken, is gewoonweg een teken van lafheid. De VDAB heeft genoeg stokken achter de deur... als het moet. En als het over autochtonen gaat!

Tussen de lijnen door geeft Marc Lucas van de VDAB toe dat de taalcursussen vaak een maat voor niets zijn. 'Na een paar maanden schiet er van de opgedane kennis steevast niets meer over. Het ontbreekt de meeste anderstaligen immers aan de juiste attitude om de kennis ook te gebruiken in het dagelijkse leven. In Ronse spreken de winkeliers toch Frans als ze horen dat hun klant het Nederlands niet machtig is.'

Hier de fout leggen bij de Ronsiesche middenstand, die een schoolvoorbeeld van taalhoffelijkheid is, is niet meer of minder dan het geven van een achterbakse slag onder de gordel. In onze stad zijn alle overheidsdiensten, inclusief de Post, het OCMW en het ziekenhuis op een tweetalige leest geschoeid. En daar ligt het echte probleem. Chantal Thijsman slaat de nagel op de kop als ze zegt dat 'de dreiging met een schorsing veel van die werklozen niet motiveert. Als ze geen stempelgeld meer krijgen, gaan ze gewoon bij het OCMW aankloppen om een leefloon te krijgen. De motivatie om aan het werk te gaan is ver te zoeken, en dat geldt dus ook voor de motivatie om Nederlands te leren.'

Als de motie bij de volgende gemeenteraad wordt gestemd, zullen Luc Dupont en zijn team nog veel werk aan de winkel hebben. Want dan moeten al die grote woorden en stoere taal in daden worden omgezet! Daar wacht Ronse echt op...

donderdag 11 september 2008

www.ronse.be doorgelicht

Ik had de nieuwe versie van onze stads-website al enkele malen in zijn ontwerpfase bekeken en kon het dus niet laten om nu eens de 'afgewerkte' versie te zien. Het levendverse www.ronse.be oogt ook inderdaad stukken beter dan de 'oude' website. Minder doods, een stuk frisser zeg maar.

Slechtzienden

Voor slechtzienden is er een functie ingebouwd die toelaat de getoonde tekst te vergroten. Je moet wel weten waar die zit: bovenaan, rechts. Op de verschillende 'A'-tjes klikken. De grootte die je bij het bezoeken te zien krijgt, is de standaardgrootte van de letters. Je kan verkleinen (Joost, den Brillenmarsjang, mag weten waarom) en vergroten. Beter ware geweest twee maal de vergrootfunctie te nemen...

Gemeenteraad

Trouwe lezers van deze blog weten dat ik een zwak heb voor de maandelijkse vaudeville die gemeenteraad heet. Klikken op 'Bestuur' biedt daarna de mogelijkheid om op 'Gemeenteraad' te klikken. Maar dan blijf ik op mijn honger zitten. Behalve wat algemeenheden en de samenstelling van de gemeenteraad, kom ik bvb. niets te weten over de voorbije zittingen. Wat de toekomt zal bieden, blijft een nog beter bewaard geheim. Een agenda ontbreekt compleet. Openheid van bestuur?

De kadeien

De jeugd, de toekomst van onze stad, heeft een belangrijke plaats gekregen. Zo hoort het ook! Veel aandacht voor de Pagadders : de stedelijke speelpleinwerking van Ronse. Alhoewel het seizoen van de "speilschoule" toch wel achter de rug is nu. Een stuk interessanter zijn de 'Sportkampen'. Actueel, want dit gaat over de Herfstvakantie 2008.

Het toerisme

Op de startpagina werkt de link naar "Ontdek Ronse - info toerisme" niet. Foutje, zullen we maar denken. Op de andere pagina's werkt de link wel. Je wordt -ongemerkt- naar een andere website doorgesluisd: www.ontdekronse.be. Hier heb ik in principe geen bezwaar tegen. Behalve dan dat je bij wijze van spreken vast zit in deze andere webstek. Wat toch niet de bedoeling mag zijn, dacht ik... Want terug keren naar je startpunt is een hele klus.
Probeer zeker deze pagina eens:
http://www.ontdekronse.be/artikel/article-un-du-loi. "article un du loi", het staat er letterlijk. Franse les gevolgd bij het GBIC? "Ontdek Ronse" zou trouwens een franstalige versie moeten krijgen in de toekomst. Voor welke heilige? Sint-Hermes? Patroon der geestelijk minder bedeelden?

De navigatie

Voor het 'navigeren' in de nieuwe website, is er maar één woord: rampzalig! Probeer maar eens uit het gedeelte voor de jeugd of uit dat over het toerisme weer in de 'gemeenteraad' te geraken. Je loopt hopeloos verloren. Ik liet me wijsmaken dat de makers van deze website, communicatie-specialisten zijn. "Mien uure, joa !"

Wat me trouwens bij de vraag brengt waarom een Gents bedrijf deze website als opdracht kreeg. Er zijn ongetwijfeld Ronsiesche bedrijven die deze klus even goed, zo niet beter konden klaren. Wedden dat ze niet aan het 'vooropgestelde profiel' beantwoordden? Van een stadsbestuur dat zijn eigen zelfstandigen met een forse boete beloont, kan je ook niet anders verwachten.