woensdag 18 juni 2014

N60 : J'accuse

U leest het goed : "IK BESCHULDIG" ! Dit is een publieke aanklacht...

Tegen het College van Burgemeester en Schepenen wegens :

 • het verraad aan hun kiezers
 • het verraad aan hun bestuursakkoord (in de eerste plaats zorgen voor natuur en milieu)
 • het verraad aan hun stad en aan al haar inwoners
 • de verregaande incompetentie in het uitvoeren van hun taak
 • de ongeziene arrogantie wegens het weigeren van elke dialoog
 • het nodeloos weggooien van miljoenen aan belastingsgeld

Tegen de voltallige Gemeenteraad wegens :

 • het schuldig verzuim door de beslissing van het College goed te keuren
 • blijk te geven van collectieve waanzin

Tegen de oppositie in de Gemeenteraad wegens :

 • haar ongehoorde laksheid als bende ja-knikkers
 • haar ongeziene lafheid als slippendrager van de meerderheid

Tegen Luc Dupont en Jan Foulon wegens :

 • de aanslag op onze stad, haar uitzicht en haar inwoners
 • het doof blijven voor elk gefundeerd bezwaar
 • het "kazakdraaien" van Jan Foulon in het bijzonder

Tegen Wouter Stockman wegens :

 • het misbruik van het vertrouwen dat de kiezers in hem stelden
 • het verraad van alle idealen waarvoor zijn partij beweert te staan
 • het niet waardig zijn om de ideeën van Groen uit te dragen en te verdedigen

De petitie tegen de doortrekking van de N60 zal binnenkort 800 ondertekenaars uit Ronse, Vlaanderen, Wallonië en de rest van de wereld tellen. En dit is slechts het begin !

Stel u voor dat er bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe partij opkomt in Ronse. Een partij die volop wil gaan voor een "Leefbaar Ronse", zonder autostrades en viaducten. Maar met aandacht voor de inwoners, de automobilisten, de fietsers, de wandelaars, de vele toeristen en voor allen die ongestoord van onze mooie natuur willen genieten.
Dit is een tikkende tijdbom onder de huidige coalitie. Die er om heeft gevraagd !

Teken allen de petitie op de website www.geenstreepdoorronse.be !
Samen laten we de wanbestuurders van Ronse zien wie de sterkste en de slimste is !


Tuupe vuir Ronse

maandag 26 mei 2014

N60 : Wil Stef nu ook "tuupe vuir Ronse" gaan?

Eerst met verbazing en dan met grote vreugde las ik daarnet de blog van Stef Vancaeneghem.
Tussen een hoop nieuws over onze stad valt er ook een scherpe aanklacht te lezen tegen het geplande tracé van de "missing link" in de N60. Ik citeer hieronder letterlijk wat hij schrijft.

Soms een kreet van Verontwaardiging, om wat ons allen als Ronsenaars letterlijk boven het hoofd hangt. Bijvoorbeeld een viaduct van vijfhonderd meter boven het mooiste en groenste dal van Vlaanderen. Bewoners van de Fiertelmeers, Schavaert, Wittentak en omgeving waarschuwen terecht voor een vernielende, megalomane aanpak van de geplande doortrekking van de N-60.

Want die doorsteek mag dan nog, na jarenlange palavers, eindelijk en helemaal volgens het boekje, incluis bevolkingsinformatierondes en inspraakrechten worden aangepakt, deze ene wel bijzonder pijnlijke waarheid heeft ook haar rechten: de doorsteek gaat één van de allermooiste sites van Ronse compleet in de vernieling te rijden. De drukte wordt immers gewoon verplaatst van Kruissens naar het groen op de flanken ervan.

Een hangbrug van stank en lawaai wordt het. Over het mooiste stuk van Ronse nog wel. Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak dreigt te verstikken in het roet en finaal van haar zwart gerookt ooit miraculeus wit takske te stuiken. Tenzij ze zichzelf redt van de smog met een ultiem wonder.

Diegenen die namens ons allen Ronse besturen, moeten er maar eens mee ophouden ons als Ronsenaars wijs te willen maken dat de N-60 ons finaal bevrijden zal van alle verkeersellende. De N-60 vult alleen de missing link tussen de industrie rond de Gentse Zeehaven en die van Noord-Frankrijk. De dramatiek hiervan is dat hij het mooiste stuk Ronse tegelijk zeer ingrijpend verminken zal en deze stad toch niet efficiënt uit de greep van het verstikkend zwaar vervoer helpt.

Immers, zo lang de zogenaamde ‘Ronsese Zuiderring’ (vaag met stippeltjes ingekleurd op zeldzame plannen) met de navenante aansluiting van de industriezone Klein Frankrijk er maar niet komt, zal Ronse blijven stikken in het verlammend internationaal zwaar vervoer tussen de ene kant van de stad en de andere.

Wie het anders zegt, wie dat verzwijgt of verdoezelt, die vertelt zijn kiezers blaaskes.

Het doet me deugd dit te lezen ! Beter laat dan nooit, Stef !

Maar hoe zit het nu met je groene wapenbroeder Wouter Stockman ? Blijft hij verder de hielen likken van Luc Duviaduct ? Of vergeet je dat de hele gemeenteraad "en bloc" de doortrekking heeft goedgekeurd ?

Het zou Wouter Stockman in elk geval sieren mocht hij nu -na de heikele verkiezingen- openlijk afstand nemen van zijn vroegere standpunt.

dinsdag 13 mei 2014

N60 : Is Wouter Stockman een leugenaar of een bedrieger ?

Zelfs een klein kind in Ronse weet dat je slechts "gescheipene" mocht worden indien je plechtig beloofde Luc Duviaduct braaf naar de mond te praten.
Heb je toentertijd ook, net zoals Faust, je groene ziel erbij verkocht ? Je houding van de laatste maanden doet me dit veronderstellen !

Samen trokken we enige tijd geleden aan hetzelfde zeel om het gifstort in Louise-Marie tegen te houden. Nu kan het je ineens geen barst meer schelen dat je stad naar de verdoemenis wordt geholpen.

Ik neem even het -vandaag binnengewaaide- verkiezingspamflet "Groenkrant" erbij.

Kernlid Groen Ronse, Arnaud Dentant, schrijft "Wouter Stockman zet zich al een kwarteeuw in voor een groener Ronse (sic !). Als schepen staat hij een autoluw centrum voor. Hij strijdt tegen onverantwoorde stortingen bij het Muziekbos, tegen bedrijven die de milieuwetgeving aan hun laars lappen en schaamteloos in de Molenbeek dumpen".

Over de N60 geen woord ! Zwijgen kan een vorm zijn van schuld bekennen. Zwijgen kan ook een vorm van lafheid zijn. Zwijgen betekent meestal instemmen...

Op de site van Groen Ronse stel je letterlijk : "Met mobiliteit willen we de stad geven aan de mensen die er dagdagelijks leven. Dit volgens het STOP-principe : Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat personenvervoer. Leefmilieu heeft te maken met niet alleen het groen in en rond de stad maar ook met de leefbaarheid van de omgeving."

Wat ben je nu Wouter ? Leugenaar of bedrieger ?
Politieke verantwoordelijkheid nemen, is meer dan opdraven bij Levensloop... Je deed dit aan de zijde van je spitsbroeder Luc Duviaduct. Was dit om je veiliger te voelen ? Had je vrees dat er iemand met een slagroomtaart zou gooien ?

Denk even goed na wat je kiezers verwachten van je : politieke eerlijkheid of kruiperige schijnheiligheid !

Heb je de moed om hierop te reageren, dan zal je reactie hier integraal worden gepubliceerd.

woensdag 30 april 2014

N60 : hoe laag kan je vallen als politicus in Ronse ?

Een veel gehoorde reactie bij Ronsische politici is, dat ze nu moeilijk "neen" kunnen zeggen tegen de missing link in de N60.
Gewoon omdat ze in het verleden "vóór" de realisatie ervan gestemd hebben.
Ze verliezen dan wel minstens één belangrijke factor uit het oog. Vroeger beschikten ze niet over de informatie die er nu is.
Vroeger was er geen sprake van een "streep door Ronse" te trekken.
Vroeger was er ook totaal geen sprake van een tien tot twintig meter hoog en honderden meters lang viaduct.
 
Slechts enkele weken geleden...

Ik ben daarnet even in het archief van de Gemeenteraad gedoken (saaie literatuur).
Volgens punt 9 van de notulen van de zitting van 17.03.2014 waren ALLE partijen akkoord ivm de doortrekking van de N60.
Dit zal de reden zijn waarom geen enkele partij reageert op onze oproepen. Ze hebben allen "JA" gezegd en kunnen nu dus moeilijk "NEEN" zeggen.

Wat echter sterk opvalt : nergens wordt er een woord gerept over een "viaduct". Alhoewel dit viaduct zeer duidelijk zichtbaar was op de plannen die werden getoond tijdens de Infomarkt op 15.03.2014 in "De Ververij".
 
Werden de lokale politici opzettelijk misleid ?

Moeten we hieruit besluiten dat al onze lokale politici al ziende blind zijn ?
Of werden onze politici moedwillig bedrogen of om de tuin geleid ? En zo ja, door wie ?

In het bestuur van onze stad zitten blijkbaar enkele notoire milieucriminelen, die voor een leugen en voor bedrog zeker niet terugdeinzen.
Want toen enkele politici de vraag werd gesteld of ze ervan op de hoogte waren dat er viaduct zou komen, vielen ze uit de lucht. Ze beweerden allen dat ze voor de doortrekking van de N60 hadden gestemd en niet expliciet voor het bouwen van een viaduct door onze mooie natuur !
Het plannetje van Luc Dupont en zijn handlanger Jan Foulon, lijkt dus goed te zijn geslaagd...
 
Mani Pulite ("propere handen") of Pontius Pilatus ?

In de pers laat Luc Dupont (zou "Luc Duviaduct" geen betere naam zijn ?) optekenen dat de "Vlaamse regering over dit dossier beslist en niet het stadsbestuur". Zijn handen zijn dus proper en hij wast ze dan ook in alle onschuld...
Verder stelt hij dat "we in het verleden wel altijd voor de doortrekking hebben gepleit en blijven dat ook verder doen".
En dan het toppunt van cynisme : "dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid (!) en de economische heropleving van onze stad om zo maar van koers te veranderen". De burgemeester en feitelijke leider van de coalitie CD&V-Groen! durft dus het woord "leefbaarheid" in de mond te nemen ! Eeuwen geleden werden ketters voor minder tot de brandstapel veroordeeld...
 
Oproep !

Daarom deze oproep aan ALLE Ronsische politici : bedenk dat het beter is ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald ! Enkel een politiek front kan dit onheil nog afwenden. Neem jullie verantwoordelijkheid op ! Stop met struisvogel spelen !
Waarom is er nog een oppositie in de Gemeenteraad ? Om monddood te zijn en het te blijven !

zondag 27 april 2014

N60 : waarom de doortrekking zo dringend is...

Kwam ook bij u de vraag op waarom de doortrekking van de N60 en het realiseren van de "missing link" ineens zeer dringend lijken te zijn ?
Dan heeft u zich deze vraag zeer terecht gesteld !

Uit welingelichte bron vernemen wij, via het gekweel van een winterkoninkje op onze schouder, dat de uitvoering van dit tracé was beloofd aan het consortium dat de Oosterweelverbinding (met de spraakmakende brug "Lange Wapper") zou realiseren in Antwerpen.
Omdat dit project onder massaal protest (wel twintig actiecomités die tegen waren) werd begraven en er uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van een tunnel, zag dit consortium een opdracht ter waarde van ettelijke miljarden (!) Euro's aan zijn neus voorbij gaan.

Bevreesd voor een enorme schadeclaim wegens contractbreuk, heeft de Vlaamse regering toen het consortium gepaaid met de stellige belofte dat zij de "missing link" van de N60 in Ronse zouden mogen aanleggen.

"Money makes the world go round", of helpt onze mooie stad naar de knoppen, of toch niet ?

Nu wacht ik vol ongeduld op de koolmeesjes, roodborstjes en botvinken om me dit verhaal te bevestigen.
Wordt dus ongetwijfeld vervolgd !

N60 : website "geen streep door Ronse" is online !

Een nieuwtje van het "front" : de actiegroep die zich kant tegen de plannen van het tracé met viaduct voor de "missing link" van de N60 in Ronse, heeft een website online geplaatst.

Bedoeling is dat deze website binnenkort uitgroeit tot een online platform waarop alle Ronsenaars met hun grieven over de N60 terecht kunnen.

Via www.geenstreepdoorronse.be kan iedereen alvast contact opnemen.
Ronsenaars die nog niet overtuigd zijn van de waanzin die er achter de plannen schuilt, krijgen een visueel voorsmaakje van wat hen te wachten staat.

Steun betuigen kan ondertussen ook via een "duim omhoog" op  www.fb.com/geenstreepdoorronse

Gewoon doen ! Nu ! En niet wachten tot het te laat is...


Welke politicus durft het aan om volmondig te kiezen voor Ronse? Welke partij wil zich achter dit verzet scharen?

maandag 14 april 2014

N60 : Trek geen streep door Ronse !


Hieronder kan u de integrale tekst lezen van het bezwaarschrift van het actiecomité "Trek geen streep door Ronse" dat vorige week vrijdag symbolisch werd overhandigd op het Stadhuis.
Burgemeester Luc Dupont had het blijkbaar te druk om de actievoerders te woord te staan. Daarom liet hij deze taak over aan de Schepenen Joris Vandenhoucke en Ignace Michaux.

Bezwaarschrift tegen ontwerp GRUP N60 van 8 november 2013

AANGETEKEND

Vlaamse Regering
Departement RWO
Koning Albert II-laan 19, bus 16
1210 Brussel
Ronse, 8 april 2014

Geachte leden van de Vlaamse Regering

Bij deze wenst het actiecomité “Trek geen streep door Ronse” met onderstaande leden bezwaar in te dienen tegen het gewestelijk uitvoeringsplan van 8 november 2013 dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt.
•    Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse (voorzitter)
•    Frank Vercleyen, Eikelstraat 12, 9600 Ronse
•    Shanti Vogelaere, Eikelstraat 14, 9600 Ronse
•    Bart Tsiobbel, Fiertelmeersstraat 129, 9600 Ronse
•    Els Carlier, Fiertelmeers 100, 9600 Ronse
•    Alexandra Spranger, Noordstraat 1, 9600 Ronse
•    Kenny Delmeire, Kapellestraat 217, 9600 Ronse
•    Joris Degezelle, Kapellestraat 27, 9600 Ronse

We hebben daarbij zowel principiële als praktische bezwaren die we infra toelichten.

1.    Ecologisch bezwaar
De realisatie van het tracé van de N60 zal desastreuze gevolgen hebben inzake de levenskwaliteit langs het tracé. Geluidsoverlast, fijn stof, algemene vervuiling zal het landelijk karakter van de buurt Fiertelmeers onherroepelijk aantasten.
Van een situatie waar honderden bewoners genieten van een prachtig Vlaamse Ardennenlandschap, ’s nachts donker met heldere sterrenhemel, gezonde lucht, gezond fonteinwater, een biotoop voor vogels, vissen, amfibieën, hooi- en grasweiden, geen lawaai, rust en kalmte, zal de doortrekking zorgen voor een situatie met beton en asfalt, een viaduct en taluds, constante geluidsoverlast, lichtvervuiling door de wegverlichting van de N60, fijn stof, stank, stinkende poelen vol giftige muggen, bezoedelde en vergeven grachten, beton- en asfaltvelden, problemen met de waterhuishouding, lawaaihinder tot en met.
De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hier sterk overschreden.

2.    Het doel van de nieuwe N60 is achterhaald
Men kan zich de vraag stellen of deze zogenaamde missing link nog wel een missing link is? Met het aanleggen van een nieuw stuk N60 ter hoogte van Maarkedal-Kluisbergen-Ronse wil de Vlaamse Regering inzetten op:
•    meer veiligheid en leefbaarheid
•    vlotter verkeer
•    betere bereikbaarheid
Volgens cijfers van de FOD economie is het aantal ongevallen in Ronse tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is van 55.5%. Men kan stellen dat de veiligheid in de stad er de laatste 20 jaar op vooruit is gegaan, ondanks de zogenaamde grotere verkeersstroom. Bovendien heeft het zwaar verkeer verschillende alternatieven om niet door het centrum te moeten. De argumenten om deze doortrekking te verkopen als een oplossing voor de verkeersproblemen in Ronse, zijn ongegrond.
Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering een vlotte verbinding tewerkstellen tussen Valenciennes en Frankrijk. Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil rijden doet dit nu simpelweg via de E17 en doet er 1u28 over. De afstand tussen Valenciennes en Gent, via de huidige N60 bedraagt 88 kilometer. De gemiddelde duur om dit traject af te leggen bedraagt 2u08. Het nieuwe tracé van 5.5km zal een tijdwinst van slechts 5 à 10 minuten opleveren.
Het actiecomité is van mening dat Ronse geen dringende verkeersproblematiek kent en dat Vlaanderen elders investeringen nodig heeft om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen.

3.    Geen akkoord over doortrekking N60 in Wallonië
Een verlenging van het Vlaams tracé van de N60 met 5 km heeft slechts zin wanneer er op federaal niveau een akkoord is over het aanleggen van een viervaksbaan op Waals grondgebied. Daar is tot op deze dag geen sprake van.
Meer zelfs, de burgemeester van Saint-Sauveur, Jean-Luc Crucke, heeft in een persartikel uitdrukkelijk de doortrekking van de N60 geweigerd. In het zelfde artikel ontkent de betrokken minister van openbare werken, Carlo di Antonio, dat er geen sprake is van de doortrekking van de N60.
Het actiecomité ziet daarom met lede ogen hoe deze 5km viervaksbaan extra zal uitmonden op een gewone weg aan Waalse kant.

4.    Een nutteloze investering tegen een extravagante kostprijs
De tol die mens en maatschappij voor een nieuw stuk beton en asfalt in een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen moeten betalen, is onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van milieu, schending van leefbaarheid, nutteloze uitgave van fortuinen.
Het prijskaartje van 165 miljoen euro (op dit moment) voor dit monsterlijke tracé is buiten proportie. De aanleg van een dergelijk stuk beton en asfalt is sowieso al niet te verantwoorden, maar ook het voorziene prijskaartje tart alle verbeelding. Door gebruik te maken van het systeem van de PPS legt de Vlaamse Regering een onaanvaardbaar zware financiële last op de schouders van de komende generaties.
Het actiecomité vraagt bij deze formeel aan de Vlaamse Regering om actuele cijfers en een waarheidsgetrouwe raming te bezorgen over de kost van dit project op korte, middellange en lange termijn (verder dan 30 jaar). De bevolking heeft recht op transparantie in de besteding van publieke gelden. Europa heeft trouwens een zelfde vraag gesteld aan de Vlaamse regering.

5.    Desinformatie van de bevolking
Het actiecomité klaagt de gebrekkige informatie aan vanwege de Vlaamse overheid. Het is absoluut niet duidelijk of er voor alternatieve tracés gelijkaardige studies zijn uitgevoerd als voor het huidige voorstel. Op herhaalde vraag om een visuele (3D) voorstelling te bekomen van het viaduct naar de Schavaart, krijgt het actiecomité geen antwoord. Nochtans vinden we dit essentieel om ons een correct beeld te vormen over de mogelijke impact van dergelijk bouwwerk.
Tot op vandaag krijgen we geen antwoord op de vraag naar de exacte ligging van het tracé, noch de hoogte van de viaduct of de taluds. Dit betekent dat we op basis van onvolledige gegevens dit bezwaarschrift moeten indienen.
Dit allemaal betekent dat het voor weinig mensen duidelijk is welke aanslag deze snelweg betekent op de leefbaarheid van Ronse.

Hierbij wenst het actiecomité een duidelijk en gegrond antwoord op deze bezwaren te ontvangen op het adres van de voorzitter van het actiecomité, Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse.

Deze avond is er een zitting van het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift zou daar op tafel komen... Wordt dus (hopelijk) vervolgd !

zondag 13 april 2014

N60 : gAZet steunt het verzet !

Het verzet tegen de absurde plannen voor de doortrekking van de N60 over Ronsisch grondgebied kan rekenen op de steun van Willy Deventer.
Willy stond jaren geleden mede aan de wieg van het ondertussen verdwenen -maar in Ronse nog steeds legendarische- weekblad AZ.

Nu heeft hij ook zijn schouders gezet onder het protest tegen het tracé van de N60. Dit protest krijgt van vele Ronsenaars steeds meer steun.
Willy schrijft wekelijks een digitaal magazine vol : www.gazetronse.be.
Het nummer van 11 april is geheel gewijd aan de vele proteststemmen die er opklinken tegen de waanzin van de "nieuwe" N60.
Lees het op deze link onder het motto : alliene vuir Roonse! Onze bedoelingen zijn immers niet ingegeven door eigenbelang. Wat ons ter harte gaat is de toekomst van onze geliefde stad en het leven van de generaties die na ons komen... Wij willen een Ronse zonder uitzicht op viaducten, maar een Ronse bestuurd door politici met INZICHT!

Willy krijgt al onze steun toegezegd !

Waar blijven de Roonseniers van De Belleman? Dood en begraven?
Waar blijft Stef Vancaeneghem? Monddood gemaakt door de groene vrienden?

woensdag 9 april 2014

Hoera : onze Cypriaan wordt 500 lentes jong!


DE RORE FESTIVAL 2015 RONSE

De werkgroep De Rore van de Cultuurraad werkt sinds een aantal jaren samen met het cultuurcentrum aan de bekendmaking van de Ronsische componist Cypriaan De Rore (1515-1565).
Volgend jaar zal het 500 jaar geleden zijn dat Cypriaan De Rore in Ronse geboren werd en in dat jubileumjaar zal deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan!
We kunnen gerust stellen de De Rore als vernieuwer een rechtstreekse invloed heeft gehad op de muzikale stijl van latere componisten zoals Monteverdi.
De wereldbekende dirigent Paul Van Nevel (Huelgas Ensemble) noemt De Rore als de componist die de hoogste plaats bekleedt op zijn lijst van voorkeuren omwille van zijn 'avant-gardistisch' karakter !
Onlangs vond een internationaal driedaags colloquium plaats in München enkel en alleen gewijd aan De Rore.
Tijdens een internationaal muzikaal symposium verwelkomden de organisatoren een tienkoppige delegatie uit Vlaanderen.
Vier afgevaardigden van de Werkgroep Cypriaan de Rore stelden het Muzikaal Festival "CYPRIAAN DE RORE 2015 RONSE" voor.
Dit gaat door van 17 tot en met 26 april 2015.
Op vier verschillende locaties worden een 13-tal concerten aangeboden met de wereldberoemde muziek van Cypriaan. Acht verschillende ensembles zullen optreden.
Een heus ongeziene EXPO zal een maand lang plaats vinden in de Ververij, met een speciale workshop voor alle scholen en jeugdverenigingen.
Een kleurrijk stripverhaal over het leven van Cypriaan is vandaag ter perse. Voor eenieder te verkrijgen.
Dit wordt gepresenteerd samen met een nieuwe CD–opname van "Currende" o.l.v. Erik Van Nevel met muziek van onze componist.
Radio 1 plant op twee opeenvolgende zondagen de rechtstreekse uitvoering van twee Missen in de St Hermeskerk.
Een reuze-gedenkplaat uit de kathedraal van Parma waar Cypriaan werkte, zal in ware grootte worden ingehuldigd.
Voor de talrijke bezoekers uit binnen-en buitenland zullen Horeca en Toerisme graag hun diensten aanbieden.
Nevenactiviteiten van de Kunstacademie en verenigingen zullen bijdragen tot een daverend feest!
Ook radio KLARA zal de volle aandacht besteden aan 500 jaar De Rore. Op die manier treedt Cypriaan De Rore meer en meer op de voorgrond!
De werkgroep is met ondersteuning van het stadsbestuur een De Rore Festival aan het uitwerken dat van 17 tot 26 april 2015 zal lopen en zal bestaan uit concerten, een tentoonstelling en heel wat randactiviteiten.
Samen met curator Erik Van Nevel, bekend als dirigent van het befaamde koor Currende, werd een muzikaal programma samengesteld met topensembles zoals Huelgas Ensemble, Currende, La Capilla, Graindelavoix,...
De tentoonstelling zal ingaan op de maatschappelijke geschiedenis van de 16de eeuw en in het bijzonder de kunstgeschiedenis van die periode maar uiteraard wordt tevens stilgestaan bij het leven en werk van de polyfone componist.
Deze tentoonstelling is in volle voorbereiding maar er zullen zeker oude instrumenten en manuscripten te zien zijn! Andere activiteiten in dat kader worden momenteel uitgewerkt.
We zullen voor de organisatie van het festival heel wat vrijwilligers nodig hebben. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken, zijn heel welkom en kunnen daarvoor contact opnemen.
De werkgroep samen met het cultuurcentrum zijn ervan overtuigd dat Cypriaan De Rore én de stad Ronse op de culturele kaart zullen gezet worden in april 2015!
Info : CC De Ververij - jan.leconte@ronse.be – 055/23 27 94

vrijdag 28 maart 2014

N60 : bezwaren en opmerkingen

Opdat mijn geliefde stad Ronse geen stad zonder uitzicht zou worden, heb ik volgend schrijven gericht aan de Vlaamse overheid in verband met de N60. 


Aan de Vlaamse Regering
Departement RWO
Koning Albert II-laan 19, bus 16
1210 Brussel
kopie :
 • Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse
 • Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde
Geachte,

Wil hieronder mijn bezwaren en opmerkingen lezen in verband met de doortrekking van de N60 over het grondgebied van Ronse.

Bezwaren :

Er blijkt nu sprake te zijn van een viaduct dat vanaf de Schavaerthelling tot de Kapellestraat zou lopen.
Naar ik vernam zal de hoogte van dit viaduct zeker de hoogte van 10m (gemeten vanaf het maaiveld) overschrijden. De gevolgen hiervan zijn velerlei.

Visuele vervuiling : de Fiertelmeers, met één der mooiste zichten op de Kapel van Wittentak en de heuvels en bossen errond, zal geheel verminkt worden.
De voorgestelde oplossing om bermen aan te leggen en bomen aan te planten om zodoende het viaduct aan het zicht te onttrekken, is gewoon bedrog ! Bomen hebben nu eenmaal de natuurlijke gewoonte om 6 maanden per jaar kaal te staan...

Lichtvervuiling : één van de donkerste hoekjes van Ronse zal vanaf dan 's nachts baden in het kunstlicht. Welke impact zal dit hebben op fauna en flora ?

Geluidsvervuiling : één van de stilste plekjes van onze stad zal door het verkeer op het viaduct geconfronteerd worden met een aanhoudend geraas ervan.

Luchtvervuiling : aangezien het nieuwe gedeelte van de N60 vooral door vrachtvervoer zal gebruikt worden, is een verhoging van het gehalte fijn stof en roetpartikels in de lucht, een risico voor de gezondheid van alle omwonenden.

Milieuvervuiling : aangezien er niets zal kunnen groeien onder het geplande viaduct, zal het een ideale plaats voor sluikstorten worden.

Opmerkingen :

Hierbij komt nog dat de aanleg van het "ontbrekende" stuk van N60 een maat voor niets is en een pure verspilling is van Vlaams gemeenschapsgeld.

Het nieuwe gedeelte van de N60 (foutief als "missing link" omschreven) biedt geen oplossing voor de verkeersproblematiek in de stad Ronse.

Enkel het verkeer dat uit het noorden komt en dat de nieuwe industriezone "Pontstraat West" als bestemming heeft, is er bij gebaat. Het verkeer dat uit het noorden komt en naar de industriezone Klein-Frankrijk moet, zal nog steeds via de Kruisstraat, Broeke, Glorieuxlaan en Ninovestraat onze stad blijven doorkruisen. Het verkeer dat het nieuwe tracé wil gebruiken om naar het zuiden te rijden, is er aan voor de moeite. Want de doortrekking op Waals grondgebied stuit op hevig verzet van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing en van de Waalse regering.

Dit is ook de reden waarom het zwaar verkeer vanuit het zuiden niet gebaat is met dit nieuwe stukje N60.

Het transport dat uit het oosten (Brakel, Ninove, Brussel) komt, moet ook weer de stad doorkruisen om de zone Pontstraat West te bereiken. De zogenaamde Zuiderring of nieuwe N48 is bijlange niet voor morgen, zo werd me verzekerd !

Zwaar vervoer dat uit het westen (Kortrijk) via de N36 de Pontstraat wil bereiken, zou dit kunnen. Indien het niet werd tegengehouden in Berchem en van daaruit via de N8 naar Oudenaarde en dan langs de N60 naar Ronse wordt geleid...

Het inplannen van de N60 in het grondgebied van Ronse kan dus een zware -en misschien ook nutteloze- hypotheek leggen op leven van de komende generaties.

Ik hoop dat u met bovenstaande bezwaren en opmerkingen wil rekening houden.

Hoogachtend,

Luc DE MEDTS


Ik ben nu razend benieuwd om te weten welke partijen zich hierachter zullen scharen... Van Groen moeten we niet veel verwachten : Wouter danst naar de pijpen van de CD&V en zelfverklaarde groene jongen en spreekbuis Stef zal in alle talen zwijgen. Stef was immers een groot voorstander van het eerste uur voor de N60 en stak deze voorkeur nooit onder stoelen of banken.

Indien er nog rechtgeaarde Ronsenaars zijn die reageren tegen de geplande N60, dan vernemen wij dat graag !

dinsdag 18 maart 2014

N60 : zin of onzin ?

Zoals we allen weten, is de bedoeling van de doortrekking van de N60 in de eerste plaats het ontsluiten van de industrieterreinen rondom onze stad.

Omdat ik begaan blijf met wat er reilt en zeilt in onze geliefde stad, nam ik vorige zaterdag ook even een kijkje op de "Infomarkt" in de Ververij. Het talrijk opgekomen publiek bewees dat deze problematiek de Ronsenaars niet koud laat. De inrichters hadden er in elk geval niet op gerekend, getuige hiervan het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid.

Mogen we even realistisch blijven? Het doortrekken van de N60 vanop het grondgebied van Nukerke tot aan de grens met Henegouwen, zal enkel de nieuwe industriezone "Pontstraat West" ten goede komen.

Het verkeer dat uit het noorden komt en naar de industriezone Klein-Frankrijk moet, zal nog steeds via de Kruisstraat, Broeke, Glorieuxlaan en Ninovestraat onze stad blijven doorkruisen.

Er bestaat nog steeds veel verwarring wat betreft het ontbrekende stuk tussen de grens van Ronse en de viervaksweg in Frasnes-lez-Anvaing. Wanneer komt die er? Hoe wordt die verbonden? Wallonië, en Frasnes-lez-Anvaing in het bijzonder, heeft er totaal geen baat bij dat Ronse ontsloten wordt! Integendeel zelfs... Is het niet, Jean-Luc Crucke? Jean-Luc Crucke vroeg op 6 mei 2011 in het Waals Parlement aan de bevoegde minister Benoit Lutgen "la Région (Wallone) épouse-t-elle l’opposition des autorités locales de Frasnes-lez-Anvaing quant à l’exécution de travaux d’extension de l’actuelle voirie à 2 bandes?". Zie http://jl-crucke.be/?p=94

Het transport dat uit het oosten (Brakel, Ninove, Brussel) komt moet ook weer de stad doorkruisen om de zone Pontstraat West te bereiken. De zogenaamde Zuiderring of nieuwe N48 is bijlange niet voor morgen, zo werd me verzekerd...

Zwaar vervoer dat uit het westen (Kortrijk) via de N36 de Pontstraat wil bereiken, zou dit kunnen. Indien het niet werd tegengehouden in Berchem en van daaruit via de N8 naar Oudenaarde en dan langs de N60 naar Ronse wordt geleid...

Alles wijst er dus op dat het geplande stuk N60 over Ronsisch grondgebied niet meer dan een "doodlopend straatje" zal worden. Maar de "vroede vaderen" van Ronse hebben besloten om te volharden in de boosheid en luidkeels de lof der zotheid te blijven zingen. De N60 moet er gewoon komen want enkele lokale politici willen dit op hun palmares kunnen schrijven.

In de infofolder die alle Ronsenaars in de bus kregen, staan manifeste onwaarheden.

Onder de titel "Waarom is de nieuwe N60 noodzakelijk?" wordt gesteld:  
 • Ronse veiliger en leefbaarder maken door het doorgaande verkeer te scheiden van het lokale verkeer. Dit is een leugen want alle zwaar en doorgaand verkeer kan niet langs de nieuwe N60 lopen (zie hoger).
 • Een vlotter verkeer garanderen. Zelfs een kind weet dat het stadscentrum geen geschikte route is voor het zware doorgaande verkeer. De omleiding zoals die nu gebeurt, volstaat ruimschoots. Zonder extra kosten voor de gemeenschap en zonder extra belasting voor het milieu.
 • Zorgen voor een betere bereikbaarheid. Enkel de bedrijventerreinen in de zone Pontstraat West kunnen wat baat hebben bij de nieuwe N60. Voor de zone Klein-Frankrijk blijft de situatie -net zo slecht- zoals vroeger!

Hoe zal het verkeer in het algemeen en het zwaar vervoer in het bijzonder eruit zien over 20 of over 50 jaar? Ik beweer niet over een kristallen bol te beschikken die me een antwoord kan verschaffen op deze vraag. Het grote probleem is echter dat niemand deze vraag momenteel kan beantwoorden.

Het inplannen van de N60 in het grondgebied van Ronse kan dus een zware -en misschien ook nutteloze- hypotheek leggen op leven van de komende generaties. Uit groene hoek blijft het hieromtrent oorverdovend stil... Tuupe voor Ronse, Stef?

Wat mij betreft : N60 ? Nee, bedankt !