zondag 27 december 2009

Bedankt, Paul Carteus !

De Roonseniere heeft gisteren een aardig stukje "playbacken" ten beste gegeven. Een andere keuze had ik niet. Mijn wederhelft had me een formeel zangverbod opgelegd. Dit was de voorwaarde die ze stelde om samen deel te nemen aan de Kerstsamenzang "Vlaanderen zingt Kerst" die het Davidsfonds gisteren hield in de Sint-Hermeskerk. Tot haar -en wellicht ieders- opluchting heb ik me perfect van mijn taak gekweten. Geen gezongen noot is er over mijn lippen gekomen. Niets dan lof kreeg ik later... van mijn echtgenote.

"Freemie" of Ephrem Delmotte, mijn eerste zangleraar, zei ooit: "Moest ik niet weten wie je ouders zijn, 'k zou geloven dat ge een kattenjonk zijt". Nu is ondertussen niet alleen de muziek, maar ook de techniek in die mate geëvolueerd dat het houden van toon en van maat compleet bijkomstig zijn geworden. Ik ben gewoon te vroeg geboren. Dat is het !

Paul Carteus, voorzitter van de lokale afdeling van het Davidsfonds, verdient samen met zijn medewerkers alle lof voor dit initiatief. Het samen zingen van oude Vlaamse -en vooral Groot-Nederlandse- kerstliederen is een stimulans voor het collectieve bewust-zijn van onze "roots". Samen beseffen dat je Christen en Vlaming bent. Je eigenheid herontdekken, bestaat er iets mooiers?

Paul was niet altijd even duidelijk in zijn uitleg en de organist Dominique Wybraecke was wel eens te snel bij het inzetten van de melodie. Dit zijn echter details. Details, zeker wanneer je net als wij mocht beleven dat een kerk vol met Vlamingen samen aan het zingen gaat. Nu eens met volle overgave, dan weer ingetogen uit het diepste der ziel.

Wie waren de grote afwezigen? De partijen die in onze stad nog "Vlaams" in hun partijnaam durven dragen. Dan heb ik het in de eerste plaats over de CD&V en het Vlaams Belang. Moeten jullie toch eens grondig gaan over nadenken !

Erna dronken vrouw en ik nog samen een "decaatchie" in café Sint-Hermes. Nadat we de plek bekeken hadden waar ooit het mooie "Cypriaan De Rorestraat"-bord hing...

dinsdag 24 november 2009

Louise-Marie: nu ondertekenen !

Mijn lezers zijn Roonseniers "pur sang". Met een grote liefde voor hun stad en voor de natuur rondom.

Lezers van deze blog herinneren zich wellicht dat ik recent aan de alarmbel trok in verband met de toestand in Louise-Marie (lees hieronder "Louise-Marie in nood"). De firma OB&D, overnemers van de zandgroeve Bohez, wil blijkbaar ander giftig spul onder de grond stoppen, nu het verhaal van asbest-dumpen even van de agenda is gehaald.

Op deze
link kunnen jullie een document downloaden dat bevestigt dat jullie achter het standpunt van "Louise-Marie tegen asbest" staan. Onderteken dit document vandaag nog en stop het morgen in de bus. Vrijdag aanstaande 27 november is de laatste dag waarop bezwaar kan worden aangetekend.
Stel het dus niet uit. Maak Burgemeester en Schepenen duidelijk dat "genieten tussen de groene heuvels" voor ons geen ijdele uitspraak is. Maar dat wij het echt menen !

zaterdag 14 november 2009

Louise-Marie in nood

Het actiecomité “Louise-Marie tegen asbest vzw” luidt eens te meer de alarmbel. Zoals al eerder in deze blog vermeld, heeft de eigenaar OB&D van de vroegere zandgroeve Bohez zeer concrete plannen om in de toekomst zwaar verontreinigde grond te storten. Het gaat hier om onreinigbare, zwaar vervuilde en giftige baggergrond. We denken in dit geval aan zware metalen en PCB. Geloof me: dit spul is giftig als de pest.

Zo iets kan gewoon niet op het grondgebied van een stad die zich graag zelf het etiket van "genieten midden van de groene heuvels" opplakt. Wij stellen ons dan ook de vraag in hoeverre de bestuurders van onze stad hun mooie beloften willen waarmaken. Bezwijken ze voor het grote geld? Gaan ze nog eens plat op de buik?

Volgende donderdag 19 november om 20u gaat in De Brouwerij een informatievergadering door. Georganiseerd door onze stad Ronse... Lees meer hierover om de webstek van "
Louise-Marie tegen asbest".

Aan alle betrokkenen nog deze welgemeende raad: wees op uw hoede indien het stadsbestuur probeert de zaken te verbloemen. We weten ondertussen dat het ongeslagen kampioenen zijn in het "emballeren".

dinsdag 29 september 2009

Padre Cesar Maes

Het Roonsiesche koor Toon op Toon geeft samen met het Trio Arpeggio op zaterdag 10 oktober om 19u30 een concert in de kerk van Overmere. De opbrengst van dit concert gaat naar de Fundacion Padre Cesar Maes in San José Ojetenám, Guatemala. Om in de sfeer te blijven worden liederen uit Midden- en Zuid-Amerika ten gehore gebracht.

Nog eens een mogelijkheid om het levenswerk van deze oud-leraar en koorleider aan het College in Ronse te steunen.
Kaarten zijn te bekomen in Ronse bij De Standaard Boekhandel, Secretariaat Dekenaat, Kaatsspelplein 3 en bij Herman Kerkhove, J.-B. Dekeyserstraat 5.
Wil u meer weten over het levensverhaal van Cesar Maes? Klik dan
hier.

donderdag 3 september 2009

De scouts bestaan 90 jaar !Voor de Roonseniere -en wellicht voor vele Roonseniers met mij- is de tijd die we bij de scouts doorbrachten een deel van onze onbezorgde jeugd. Zeer mooie jeugdherinneringen dus. Ik kwam erbij toen het nog de "Ridders van de Fiertel" waren. En ons lokaal in de "patroonoege" op de Hoogstraat gevestigd was. "Oubaas" bij de voortrekkers, was de laatste promotie die ik er maakte.

Kleindochter Charlotte volgt mijn voorbeeld. Zij is nu lid van de Ouistitis.

Van harte proficiat gewenst aan alle Roonsiesche scouts van vroeger en nu !

Eén van de manieren om jong te blijven, is nog steeds minstens één goede daad per dag te verrichten. Of: eens scout, altijd scout.

Meer info op
www.scoutsronse.be

vrijdag 17 juli 2009

Louise-Marie slaat nog eens alarm

Op de blog "Louise-Marie tegen asbest" is zopas een nieuwe alarmmelding verschenen. Het "Muziekbos zou in de toekomst de rustplaats voor zwaar vervuilde grond" worden.

OB&D kreeg van Vlaams Minister Hilde Crevits nul op het rekest om asbestafval te storten in de vroegere zandgroeve van de Bvba Bohez. Een moedige en tevens gepaste beslissing van Hilde Crevits. Waarvoor de Roonseniere haar indertijd bedankte en feliciteerde.

In deze blog heb ik er toen op gewezen dat het nodig zou zijn om niet te vroeg victorie te kraaien, maar integendeel alert te blijven. Het sprak immers vanzelf dat de firma OB&D ten allen prijze ROI (Return On Investment) wilde. De vroegere zandgroeve moest en zou veel geld opbrengen. Zo ziet de zakenwereld onze natuur: als een banale investering. Waar ze naar goeddunken kunnen mee omspringen.

In de wereld van de afvalverwerking geldt deze wet: hoe zwaarder de vervuiling is, des te meer het opbrengt om ze weg te moffelen. Het "begraven" van asbestafval zou OB&D geen windeieren hebben gelegd. Dat hiermee de gezondheid van meerdere generaties zwaar werd gehypothekeerd, was en is voor OB&D een "spijtig detail". Winst voor alles, is de harde wet van de zakenwereld.

Het was dan ook te verwachten dat OB&D niet bij de pakken zou blijven zitten en zou uitzien naar een alternatief. Een alternatief dat net zo winstgevend zou zijn. Het verwerken (lees "begraven") van zwaar verontreinigde grond en ontwaterde baggerspecie was het meest voor de hand liggend. We moeten in dit geval denken aan verontreiniging met dioxines, PCB's en zware metalen. Kort samengevat: met zwaar kankerverwekkend spul dus.

Om hiervoor toestemming te krijgen heeft OB&D nu een verhoging van categorie nodig, van categorie 2 moet het stort nu een categorie 3 worden. In één moeite heeft OB&D ook een ontheffing bekomen voor het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) voor een nog in te dienen nieuwe milieuvergunning. Wordt deze ontheffing definitief, dan wordt alle inspraak onmogelijk. En worden zowel omwonenden als actie-comités buiten spel gezet en monddood gemaakt. We weten nog niet welk advies (positief of negatief) de stad in verband met de aanvraag tot ontheffing van een MER heeft uitgebracht.

De hamvraag is nu: zal ons stadsbestuur consequent handelen? Hetzelfde stadsbestuur dat met crimineel hoge tarieven voor het recyclagepark uitpakt. Hetzelfde bestuur dat de slogan "Samen houden we Ronse proper!" op grote schaal verspreidt. Zou dit laatste niet meer dan het zoveelste staaltje van hypocrisie zijn?

Eerlijk: ik heb niet veel vertrouwen in de toekomst. De verkiezingen zijn nog eens voorbij. Alle mooie beloftes en holle frasen kunnen weer voor een tijdje in de koelkast. Zal de coalitie van CD&V en SP.A-Groen! nu tonen uit welk hout ze gesneden is?

Misschien kan "Björnkie" er nog eens over nadenken wat het begrip "solidariteit" exact inhoudt. Ik weet het ondertussen wel: "solidair" ben je in de laatste plaats met je eigen volk...

dinsdag 31 maart 2009

Jaarlijkse boete voor Ronsese bedrijven

Even ter herinnering: de belasting op de bedrijven ook AGH (Algemene Gemeentelijke Heffing) Bedrijven geheten, werd indertijd onder de toenmalige Schepen van Financiën Rudy Boudringhien (indertijd VLD en nu de oppergaai van de fransdolle GBIC) ingevoerd. Kort nadat Ronse in 2002 door Unizo en de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten werd uitgeroepen tot meest ondernemende stad van Vlaanderen... De hele bewindsploeg kreeg het daardoor zo hoog in zijn bol, dat ze ervan overtuigd waren dat alles gepermitteerd was. Tot het zotste toe! De AGH voor bedrijven bedraagt in Ronse jaarlijks €330,00 tot maximaal €1.100,00. Hoe zit het bij onze buren?
  • Oudenaarde: tot 500m²: €100,00 + €0,50/m²; dus bvb. een handelszaak van 50m² betaalt jaarlijks €125,00, wat nog altijd minder dan de helft bedraagt van in Ronse

  • Brakel: €62,50 per jaar (dus minder dan een vijfde van in Ronse)
Maar er zijn ook ronduit bedrijfsvriendelijke gemeenten in onze Vlaamse Ardennen:
  • Kluisbergen: €0,00

  • Maarkedal: €0,00

  • Zwalm: €0,00
Ook bij onze zuiderburen, in het toch zo "arme" Wallonië, ben ik even gaan rondvragen hoe de situatie daar is. Wat wij kennen als de AGH-bedrijven, heet daar "Taxes et redevances communales sur les entreprises".
Ga stevig op uw stoel of in uw zetel zitten, want hieronder volgt het ronduit verbijsterende resultaat van een kleine telefonische enquête.
  • Frasnes lez Anvaing: €0,00

  • Mont de l'Enclus: €0,00

  • Ellezelles: €0,00

  • Flobecq: €0,00
Leven we hier dan toch aan de verkeerde kant van de taalgrens? Is die almachtige SP van de schattige Elio di Rupo dan toch een goede keuze? Eén ding is zeker: de idiotie van de Ronsiesche bestuurders blijkt (nog) niet besmettelijk te zijn.

Een bedrijfsvriendelijk klimaat scheppen, doe je bij het begin. Startende ondernemers maak je duidelijk dat ze welkom zijn door hen subsidies te verlenen en hen op alle mogelijke vlakken te ondersteunen. Niet door hen te beboeten! Niet door hen een pestbelasting op te leggen! De vraag die zich na het lezen van het bovenstaande onvermijdelijk stelt is: lijdt de bestuurscoalitie in Ronse aan een collectieve geestesziekte?

Luc Dupont, je bent niet enkel burgemeester van onze arme stad, maar je bent ook verantwoordelijk voor de "lokale economie". Zeg me eerlijk: zink je niet door de grond wanneer je het bovenstaande leest? Nee, zeker niet; schaamte is nooit een deugd geweest van de tsjeven. Hoogmoed en waanzin daarentegen wel... Ik daag Luc Dupont dan ook uit om me hier van antwoord te dienen. Of moeten we ook lafheid aan de andere "deugden" van de CD&V toevoegen?