dinsdag 24 november 2009

Louise-Marie: nu ondertekenen !

Mijn lezers zijn Roonseniers "pur sang". Met een grote liefde voor hun stad en voor de natuur rondom.

Lezers van deze blog herinneren zich wellicht dat ik recent aan de alarmbel trok in verband met de toestand in Louise-Marie (lees hieronder "Louise-Marie in nood"). De firma OB&D, overnemers van de zandgroeve Bohez, wil blijkbaar ander giftig spul onder de grond stoppen, nu het verhaal van asbest-dumpen even van de agenda is gehaald.

Op deze
link kunnen jullie een document downloaden dat bevestigt dat jullie achter het standpunt van "Louise-Marie tegen asbest" staan. Onderteken dit document vandaag nog en stop het morgen in de bus. Vrijdag aanstaande 27 november is de laatste dag waarop bezwaar kan worden aangetekend.
Stel het dus niet uit. Maak Burgemeester en Schepenen duidelijk dat "genieten tussen de groene heuvels" voor ons geen ijdele uitspraak is. Maar dat wij het echt menen !

zaterdag 14 november 2009

Louise-Marie in nood

Het actiecomit√© “Louise-Marie tegen asbest vzw” luidt eens te meer de alarmbel. Zoals al eerder in deze blog vermeld, heeft de eigenaar OB&D van de vroegere zandgroeve Bohez zeer concrete plannen om in de toekomst zwaar verontreinigde grond te storten. Het gaat hier om onreinigbare, zwaar vervuilde en giftige baggergrond. We denken in dit geval aan zware metalen en PCB. Geloof me: dit spul is giftig als de pest.

Zo iets kan gewoon niet op het grondgebied van een stad die zich graag zelf het etiket van "genieten midden van de groene heuvels" opplakt. Wij stellen ons dan ook de vraag in hoeverre de bestuurders van onze stad hun mooie beloften willen waarmaken. Bezwijken ze voor het grote geld? Gaan ze nog eens plat op de buik?

Volgende donderdag 19 november om 20u gaat in De Brouwerij een informatievergadering door. Georganiseerd door onze stad Ronse... Lees meer hierover om de webstek van "
Louise-Marie tegen asbest".

Aan alle betrokkenen nog deze welgemeende raad: wees op uw hoede indien het stadsbestuur probeert de zaken te verbloemen. We weten ondertussen dat het ongeslagen kampioenen zijn in het "emballeren".