maandag 26 mei 2014

N60 : Wil Stef nu ook "tuupe vuir Ronse" gaan?

Eerst met verbazing en dan met grote vreugde las ik daarnet de blog van Stef Vancaeneghem.
Tussen een hoop nieuws over onze stad valt er ook een scherpe aanklacht te lezen tegen het geplande tracé van de "missing link" in de N60. Ik citeer hieronder letterlijk wat hij schrijft.

Soms een kreet van Verontwaardiging, om wat ons allen als Ronsenaars letterlijk boven het hoofd hangt. Bijvoorbeeld een viaduct van vijfhonderd meter boven het mooiste en groenste dal van Vlaanderen. Bewoners van de Fiertelmeers, Schavaert, Wittentak en omgeving waarschuwen terecht voor een vernielende, megalomane aanpak van de geplande doortrekking van de N-60.

Want die doorsteek mag dan nog, na jarenlange palavers, eindelijk en helemaal volgens het boekje, incluis bevolkingsinformatierondes en inspraakrechten worden aangepakt, deze ene wel bijzonder pijnlijke waarheid heeft ook haar rechten: de doorsteek gaat één van de allermooiste sites van Ronse compleet in de vernieling te rijden. De drukte wordt immers gewoon verplaatst van Kruissens naar het groen op de flanken ervan.

Een hangbrug van stank en lawaai wordt het. Over het mooiste stuk van Ronse nog wel. Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak dreigt te verstikken in het roet en finaal van haar zwart gerookt ooit miraculeus wit takske te stuiken. Tenzij ze zichzelf redt van de smog met een ultiem wonder.

Diegenen die namens ons allen Ronse besturen, moeten er maar eens mee ophouden ons als Ronsenaars wijs te willen maken dat de N-60 ons finaal bevrijden zal van alle verkeersellende. De N-60 vult alleen de missing link tussen de industrie rond de Gentse Zeehaven en die van Noord-Frankrijk. De dramatiek hiervan is dat hij het mooiste stuk Ronse tegelijk zeer ingrijpend verminken zal en deze stad toch niet efficiënt uit de greep van het verstikkend zwaar vervoer helpt.

Immers, zo lang de zogenaamde ‘Ronsese Zuiderring’ (vaag met stippeltjes ingekleurd op zeldzame plannen) met de navenante aansluiting van de industriezone Klein Frankrijk er maar niet komt, zal Ronse blijven stikken in het verlammend internationaal zwaar vervoer tussen de ene kant van de stad en de andere.

Wie het anders zegt, wie dat verzwijgt of verdoezelt, die vertelt zijn kiezers blaaskes.

Het doet me deugd dit te lezen ! Beter laat dan nooit, Stef !

Maar hoe zit het nu met je groene wapenbroeder Wouter Stockman ? Blijft hij verder de hielen likken van Luc Duviaduct ? Of vergeet je dat de hele gemeenteraad "en bloc" de doortrekking heeft goedgekeurd ?

Het zou Wouter Stockman in elk geval sieren mocht hij nu -na de heikele verkiezingen- openlijk afstand nemen van zijn vroegere standpunt.

dinsdag 13 mei 2014

N60 : Is Wouter Stockman een leugenaar of een bedrieger ?

Zelfs een klein kind in Ronse weet dat je slechts "gescheipene" mocht worden indien je plechtig beloofde Luc Duviaduct braaf naar de mond te praten.
Heb je toentertijd ook, net zoals Faust, je groene ziel erbij verkocht ? Je houding van de laatste maanden doet me dit veronderstellen !

Samen trokken we enige tijd geleden aan hetzelfde zeel om het gifstort in Louise-Marie tegen te houden. Nu kan het je ineens geen barst meer schelen dat je stad naar de verdoemenis wordt geholpen.

Ik neem even het -vandaag binnengewaaide- verkiezingspamflet "Groenkrant" erbij.

Kernlid Groen Ronse, Arnaud Dentant, schrijft "Wouter Stockman zet zich al een kwarteeuw in voor een groener Ronse (sic !). Als schepen staat hij een autoluw centrum voor. Hij strijdt tegen onverantwoorde stortingen bij het Muziekbos, tegen bedrijven die de milieuwetgeving aan hun laars lappen en schaamteloos in de Molenbeek dumpen".

Over de N60 geen woord ! Zwijgen kan een vorm zijn van schuld bekennen. Zwijgen kan ook een vorm van lafheid zijn. Zwijgen betekent meestal instemmen...

Op de site van Groen Ronse stel je letterlijk : "Met mobiliteit willen we de stad geven aan de mensen die er dagdagelijks leven. Dit volgens het STOP-principe : Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat personenvervoer. Leefmilieu heeft te maken met niet alleen het groen in en rond de stad maar ook met de leefbaarheid van de omgeving."

Wat ben je nu Wouter ? Leugenaar of bedrieger ?
Politieke verantwoordelijkheid nemen, is meer dan opdraven bij Levensloop... Je deed dit aan de zijde van je spitsbroeder Luc Duviaduct. Was dit om je veiliger te voelen ? Had je vrees dat er iemand met een slagroomtaart zou gooien ?

Denk even goed na wat je kiezers verwachten van je : politieke eerlijkheid of kruiperige schijnheiligheid !

Heb je de moed om hierop te reageren, dan zal je reactie hier integraal worden gepubliceerd.