zaterdag 22 november 2008

Faciliteiten? Connais pas!

EXCLUSIEF !!!

MAIL VAN Y. LETERME AAN LUC DUPONT

Door een gelukkige noordenwind kwam vanmorgen, samen met de eerste sneeuw over de Vlaamse Ardennen, ook dit exclusief bericht op mijn schrijftafel terecht.

Onze premier, die door vele andere zorgen wordt gekweld, vond het nodig onze goede burgervader een schriftelijk antwoord te sturen. Dagelijks -of toch bijna- lastig gevallen worden met de vraag: "Yves, alstemblieft, zoek toch ne keer naar dat berichtje dat ik je in 2004 stuurde over de afschaffing van de faciliteiten", werd blijkbaar zelfs Leterme teveel... Yves heeft echt meer dan genoeg aan zijn hoofd. Bewijs hiervan is de vermelding "Bananenrepubliek" in de plaats van "Koninkrijk". Een dergelijke kleine schrijffout mogen we hem niet kwalijk nemen. Het kan de beste onder ons overkomen.

Over de echtheid van dit emailbericht -net zoals van alle andere berichten- kan geen zweem van twijfel bestaan. Zelfs weekbladen die boven elke twijfel verheven zijn, publiceren emailberichten als zijnde het evangelie.

DOCUMENT HIERONDER BEWIJST DAT NIET ALLE ROONSENIERS GOEDGELOVIGE "DWOEZE KLUUTEN" ZIJN...
KLIK OP HET DOCUMENT OM HET TE VERGROTEN.Copyright "De Roonseniere"

donderdag 13 november 2008

Bompa Sjiebeer


Mijn grootvader langs moeder's kant heette Gilbert Kerkhove ("Sjiebeer Kierkhouve" in 't Roonsiesch). Ik vond de voorbije vrije dag van 11 november een geschikt moment om eens in mijn familie-archieven te duiken. Bompa was immers een oudstrijder van "den grooten oorlog". Hij was voor zijn diensten aan koning en vaderland bedacht met zes frontstrepen en verschillende eretekens. Het ereteken dat naar zijn gevoel alle andere in de schaduw stelde, was dat van de "vuurkruisers". Nadien volgden er nog medailles. Hij aanvaardde ze tot hij het welletjes begon te vinden. Het feit dat hij er op zekere dag voor betalen moest, vond hij er namelijk iets teveel aan.

Hij werd geboren te Ronse op 3 oktober 1895 als zoon van François ("Tchoe") Kerkhove en Hélène ("Leenekie") Debaets. De familie bewoonde een riante woning in de Hoogstraat. Enkele huizen verwijderd van de "Patronage". Nu staat er op die plaats een blok appartementen. Overgrootvader François was van Escanaffles ("Skalaafie") en van huize uit Franstalig. Na zijn verhuizing naar Ronse, maakte hij zich de lokale taal (ons Roonsiesch) snel meester. Eén van zijn zoons, mijn grootvader, volgde les aan het Collège Saint Antoine de Padoue. In het Frans, uiteraard...

Bompa was als vrijwilliger op 2 februari 1915 de vaderlandse troepen gaan vervoegen achter de Ijzer. Dit was door de bezetting slechts mogelijk via een omweg langs -het neutrale- Nederland en Engeland. Van 1916 tot het einde van de oorlog maakte hij deel uit van het vierde bataljon van het 22ste linie-regiment. De slag om de Ijzer overleefde hij in de "Dodengang" te Diksmuide en de daaropvolgende bevrijding maakte hij mee. Nog tijdens de oorlog werd hij van gewoon soldaat of "piot" bevorderd tot korporaal. Na de oorlog diende hij tot in 1921 bij de bezettingsmacht in Duitsland.

Wat maakte mijn grootvader tot een Roonseniere 'avant la lettre'? Zijn benoeming tot korporaal. Die kwam er niet bij toeval, maar was te danken aan zijn tweetaligheid. Een groot woord voor de kennis van het Frans en van het "Schuun Vloemsch" of... het beschaafd Roonsiesch. De legerleiding bestond uit zo goed als ééntalige, Franssprekende militairen. Het voetvolk of het kanonnenvlees waren "paysans Flamins", die van de taal van Molière niet veel kaas gegeten hadden. Misverstanden waren dus schering en inslag bij het doorgeven van bevelen. Het lag voor de hand dat er moest uitgekeken worden naar militairen die de taak van tolk op zich konden nemen. Volgens zijn oversten was Bompa de uitgelezen kandidaat hiervoor en werd hij korporaal.

dinsdag 28 oktober 2008

Rechtse vleugel kiest voor afschaffing

Waar de Ronsiesche Vlamingen jarenlang van droomden, is werkelijkheid geworden. Met een ruime meerderheid werd een motie aangenomen die de afschaffing van de faciliteiten vraagt aan de nationale en gewestelijke overheid.

Wat dadelijk opviel bij het begin van de zitting: voorzitter Jan Foulon verontschuldigde SP.a gemeenteraadsleden Christophe Stockman en Leander De Cauter. "Oes Nediaatchie" had daarentegen haar Tunesische kat gestuurd. Als je er niet bent, kan je ook niets (verkeerds) zeggen, zullen ze hebben gedacht...

Het gedeelte van de gemeenteraadszaal dat voorbehouden is voor het publiek, bleek vele malen te klein. De opkomst was overweldigend. Een bewijs dat de hele problematiek rond de faciliteiten wel degelijk leeft bij de Ronsenaars! Om te voorkomen dat de één bij de andere op de schoot moest gaan zitten op de harde publieksbanken, besliste voorzitter Jan Foulon om een gedeelte van de toeschouwers toe te laten de zitting "van achter de gordijnen" te volgen.

Alle andere punten op de agenda verzonken in het niets naast het agendapunt over de motie. Toch verliep de stemming relatief vlot. Waar de Open-VLD eerst pleitte voor een "uitdoving" van de faciliteiten (tot in 2019) werd dit standpunt later afgezwakt. Tot tweemaal toe werd de zitting geschorst om binnen en tussen de partijen overleg te plegen. Over de gevaren van het "uitdoven" heb ik het in deze blog al eerder gehad. Zowel het Vlaams Belang als de CD&V hadden snel door dat enkel al het vermelden ervan een zware hypotheek zou leggen op de motie. Erik Tack stelde grootmoedig voor om de motie van zijn partij te laten vallen mits de aanpassing van twee passages in de motie van de CD&V. Het idee om de Vlaamse regering via de persoon van Kris Peeters te betrekken en de zinsnede over de uitdoving te schrappen, waren voorstellen van het Vlaams Belang.

"De klienen Björn" Bordon mocht met overslaande en bijna onverstaanbare stem nog eens het standpunt van de SP.a verduidelijken. In het kort kwam het hier op neer: we zijn altijd wieties geweest, vandaag zijn we nog altijd wietie en wietie willen we blijven tot het einde der dagen. Voor geen goud ter wereld wil de SP.a zijn Fransprekende en allochtone achterban verliezen.

Dirk Deschaumes van het Vlaams Belang kon het niet laten om Gunther Deriemaker nog eens het vuur aan de schenen te leggen. Hij deed dit op een meesterlijke manier. Hoe kan een Schepen die enkele maanden geleden nog publiekelijk beaamde dat de faciliteiten velen (van zijn kiezers !?) in de werkloosheid duwen, nu bloedernstig beweren dat hij enkel de partijlijn volgt en verder geen commentaar te geven heeft? Hoe diep kan je zakken?

CD&V, Vlaams Belang en Open-VLD stemden dus voor de motie. De SP.a redde een deel van de meubelen en hun gezicht door zich te onthouden. Enkel de "kuulies" van het fransdolle GB-IC stemden tegen. Opper-kuulie Rudy Boudringhien vond het zelfs nodig om te gaan schermen met een artikel uit een Franstalige krant. Luc Dupont diende hem op zijn gekende stoïcijnse manier van wederwoord. En liet geen spaander heel van het ganse gewauwel dat "le beau Rudy" had uitgekraamd.

Als blijk van "fair play" stelde Luc Dupont na de stemming, dat de coalitie overeind blijft. Over de faciliteiten werd er in het bestuursakkoord niet gerept. Wel in het Strategisch Beleidsplan dat door de SP.a mede werd goedgekeurd, maar dit slechts terzijde.

En zo eindigde een dag die bij de SP.a voortaan als de zwarte maandag van 27 oktober 2008 zal bekend staan. De dag waarop ze een groot deel van hun Vlaamse aanhang voorgoed verloren hebben. Eigen schuld, dikke bult...

Het was een historische gemeenteraadszitting omdat ze door de oppositie werd afgedwongen en omdat er voor de toekomst van Ronse zoveel op het spel stond. Dat in een zelfde moeite ook het "cordon sanitaire" -even- van tafel werd geveegd, stemt velen hoopvol voor de toekomst. Het is een bewijs dat het mogelijk moet zijn om, over de partijgrenzen heen, beslissingen te nemen die in het algemeen belang van onze stad zijn.

Het woord en de daad zijn nu aan Luc Dupont en aan Erik Tack. Luc Dupont heeft zich in het verleden al meermaals beroepen op de stille diplomatie die hij op verschillende vlakken voert. Hij moet nu zijn netwerk benaderen en lobbyen voor een gevolg op de motie op federaal vlak. Erik Tack, die zelf voorstelde om Kris Peeters te betrekken in de verdere onderhandelingen, heeft nu zijn taak op het gewestelijk vlak in het Vlaams Parlement. De Roonseniere -en wellicht alle Roonseniers met hem- wensen beiden dan ook veel geluk... en geduld.

zondag 26 oktober 2008

Motiedag -1

Een paar dagen geleden las ik in Het Nieuwsblad de visie van Davidsfonds-voorzitter Paul Carteus over de faciliteiten in Ronse. De sterkste zin uit dit artikel wil ik u niet onthouden. Paul Carteus stelt onomwonden: 'Het bestaande faciliteitenstelsel is beledigend voor elke rechtgeaarde Ronsenaar die geen taalprobleem kent en iedereen welkom heet, terwijl het een zware last betekent voor de administratie en de stadskas waar het nog enkel dient om enkele onverdraagzamen hun eigen taal te laten opdringen en het Nederlands te blijven minachten.' Dit is inderdaad de taal die ik van een rechtgeaard Vlaming als Paul Carteus verwachtte. Een taal die ik jaren heb gemist bij de CD&V-fractie...

De langverwachte motie van de CD&V zoals die in de blog van Koen Lauwereyns vorige vrijdag werd gepubliceerd, stemt in grote lijnen overeen met die van het Vlaams Belang. Deze partij wil ook Kris Peeters betrekken in de afschaffing. Hierin gaan ze dus een stapje verder dan de CD&V. En terecht als u het mij vraagt!

Ik heb enkel moeite met de laatste zin van de motie van de tsjeven: 'of om deze (faciliteiten) minstens op korte termijn uitdovend te maken'. Dit zinsdeel is er teveel aan. De geschiedenis heeft ons ondertussen geleerd dat het 'uitdoven' niet meer of minder dan "ziever ien pakskies ees". De faciliteiten zouden al vanaf 1963 'uitdovend' moeten zijn. Geleuter en slap gelul dus. Net zoals het 'onverwijld splitsen van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde'. De deur weer op een kier zetten voor de franskiljons. Méér is dit 'uitdoven' niet! Op deze manier breng je andere partijen op domme gedachten zoals nog zal blijken.

Nog één keer slapen en we weten of de motie door de Gemeenteraad wordt aangenomen. We weten dan ook in welke bochten de SP.a zich zal moeten wringen hebben om toch maar niet voor te stemmen. We zullen ook weten waarom de Open VLD zich zal onthouden hebben. We zullen ook nog eens bevestigd zien hoe de fransdolle Rudi Boudringhien de meerderheid van zijn stadsgenoten in feite hartsgrondig haat en minacht. Arm Ronse...

dinsdag 30 september 2008

N-VA terug van weggeweest ?

Lang geleden dat we er nog eens iets van hoorden, dat wel! Ik die dacht dat deze partij in Ronse niets meer betekende na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Nu ze ook nationaal in de oppositie gaan tegen de CD&V, hebben ze blijkbaar hun stem teruggevonden. Niets mis mee, wat mij betreft. Vooral niet omdat ze in een perscommuniqué in Het Nieuwsblad eens de vinger leggen op een oude wonde.

Ik citeer even letterlijk uit dit communiqué: 'In december 2007 telde Ronse 1.236 niet werkende werkzoekenden (NWWZ). Van deze NWWZ in Ronse zijn 738 personen (60%) anderstalig! Slechts 30 van hen (of 4%) spreken vlot Nederlands, tegenover 286 anderstalige werklozen (39%) die géén Nederlands spreken en 327 (44%) die in beperkte mate Nederlands spreken.
Ondanks de vaststelling dat 613 NWWZ géén of onvoldoende Nederlands spreken, werden slechts 109 (18%) van deze personen aangemaand om een cursus Nederlands te volgen. Van deze groep volgden uiteindelijk slechts 72 anderstalige NWWZ een opleiding Nederlands tweede taal.'

In gewone mensentaal gezegd: de werkloze allochtonen die -merendeels- het Frans als moedertaal hebben, vertikken het gewoon om Nederlands te leren. Waarom vegen ze hun gat aan het Nederlands? Omdat de VDAB niet genoeg achter hun vodden zit!

In een artikel in Het Nieuwsblad van vandaag probeert de VDAB zich er op een krampachtige manier uit te praten. Marc Lucas van het VDAB poogt zich er als volgt uit te kletsen: 'Omdat we in een faciliteitengemeente niemand kunnen verplichten om Nederlands te leren, laten we hen eerst een tijdje solliciteren in Wallonië, of in Vlaanderen, voor een job waarvoor Nederlands geen vereiste is. En als dat niet lukt, kunnen we hen er alleen op wijzen dat hun kansen zullen verdubbelen als ze Nederlands leren.' Dat de VDAB zich achter de taalfaciliteiten in onze stad probeert weg te steken, is gewoonweg een teken van lafheid. De VDAB heeft genoeg stokken achter de deur... als het moet. En als het over autochtonen gaat!

Tussen de lijnen door geeft Marc Lucas van de VDAB toe dat de taalcursussen vaak een maat voor niets zijn. 'Na een paar maanden schiet er van de opgedane kennis steevast niets meer over. Het ontbreekt de meeste anderstaligen immers aan de juiste attitude om de kennis ook te gebruiken in het dagelijkse leven. In Ronse spreken de winkeliers toch Frans als ze horen dat hun klant het Nederlands niet machtig is.'

Hier de fout leggen bij de Ronsiesche middenstand, die een schoolvoorbeeld van taalhoffelijkheid is, is niet meer of minder dan het geven van een achterbakse slag onder de gordel. In onze stad zijn alle overheidsdiensten, inclusief de Post, het OCMW en het ziekenhuis op een tweetalige leest geschoeid. En daar ligt het echte probleem. Chantal Thijsman slaat de nagel op de kop als ze zegt dat 'de dreiging met een schorsing veel van die werklozen niet motiveert. Als ze geen stempelgeld meer krijgen, gaan ze gewoon bij het OCMW aankloppen om een leefloon te krijgen. De motivatie om aan het werk te gaan is ver te zoeken, en dat geldt dus ook voor de motivatie om Nederlands te leren.'

Als de motie bij de volgende gemeenteraad wordt gestemd, zullen Luc Dupont en zijn team nog veel werk aan de winkel hebben. Want dan moeten al die grote woorden en stoere taal in daden worden omgezet! Daar wacht Ronse echt op...

donderdag 11 september 2008

www.ronse.be doorgelicht

Ik had de nieuwe versie van onze stads-website al enkele malen in zijn ontwerpfase bekeken en kon het dus niet laten om nu eens de 'afgewerkte' versie te zien. Het levendverse www.ronse.be oogt ook inderdaad stukken beter dan de 'oude' website. Minder doods, een stuk frisser zeg maar.

Slechtzienden

Voor slechtzienden is er een functie ingebouwd die toelaat de getoonde tekst te vergroten. Je moet wel weten waar die zit: bovenaan, rechts. Op de verschillende 'A'-tjes klikken. De grootte die je bij het bezoeken te zien krijgt, is de standaardgrootte van de letters. Je kan verkleinen (Joost, den Brillenmarsjang, mag weten waarom) en vergroten. Beter ware geweest twee maal de vergrootfunctie te nemen...

Gemeenteraad

Trouwe lezers van deze blog weten dat ik een zwak heb voor de maandelijkse vaudeville die gemeenteraad heet. Klikken op 'Bestuur' biedt daarna de mogelijkheid om op 'Gemeenteraad' te klikken. Maar dan blijf ik op mijn honger zitten. Behalve wat algemeenheden en de samenstelling van de gemeenteraad, kom ik bvb. niets te weten over de voorbije zittingen. Wat de toekomt zal bieden, blijft een nog beter bewaard geheim. Een agenda ontbreekt compleet. Openheid van bestuur?

De kadeien

De jeugd, de toekomst van onze stad, heeft een belangrijke plaats gekregen. Zo hoort het ook! Veel aandacht voor de Pagadders : de stedelijke speelpleinwerking van Ronse. Alhoewel het seizoen van de "speilschoule" toch wel achter de rug is nu. Een stuk interessanter zijn de 'Sportkampen'. Actueel, want dit gaat over de Herfstvakantie 2008.

Het toerisme

Op de startpagina werkt de link naar "Ontdek Ronse - info toerisme" niet. Foutje, zullen we maar denken. Op de andere pagina's werkt de link wel. Je wordt -ongemerkt- naar een andere website doorgesluisd: www.ontdekronse.be. Hier heb ik in principe geen bezwaar tegen. Behalve dan dat je bij wijze van spreken vast zit in deze andere webstek. Wat toch niet de bedoeling mag zijn, dacht ik... Want terug keren naar je startpunt is een hele klus.
Probeer zeker deze pagina eens:
http://www.ontdekronse.be/artikel/article-un-du-loi. "article un du loi", het staat er letterlijk. Franse les gevolgd bij het GBIC? "Ontdek Ronse" zou trouwens een franstalige versie moeten krijgen in de toekomst. Voor welke heilige? Sint-Hermes? Patroon der geestelijk minder bedeelden?

De navigatie

Voor het 'navigeren' in de nieuwe website, is er maar één woord: rampzalig! Probeer maar eens uit het gedeelte voor de jeugd of uit dat over het toerisme weer in de 'gemeenteraad' te geraken. Je loopt hopeloos verloren. Ik liet me wijsmaken dat de makers van deze website, communicatie-specialisten zijn. "Mien uure, joa !"

Wat me trouwens bij de vraag brengt waarom een Gents bedrijf deze website als opdracht kreeg. Er zijn ongetwijfeld Ronsiesche bedrijven die deze klus even goed, zo niet beter konden klaren. Wedden dat ze niet aan het 'vooropgestelde profiel' beantwoordden? Van een stadsbestuur dat zijn eigen zelfstandigen met een forse boete beloont, kan je ook niet anders verwachten.

zondag 31 augustus 2008

Ronse op scene 2008

Samen met het vrouwtje ben ik zaterdagavond eens afgezakt tot op de "Moerkt". We hebben er geen seconde spijt van gehad ! Een prachtige zomeravond, een uitstekende sfeer, prachtige muziek en dat alles helemaal gratis voor niets. Je zou voor minder eens buiten komen, niet?
Hieronder enkele sfeerfoto's. Was je er niet bij, zie dan wat je allemaal miste...

De "Gevuigoode Mandolienen" met een repertoire songs in onvervalst Ronsiesch. Teksten uit het prachtige 'Roonsies Beurooboek' van Stéphane Vancaeneghem.

De sfeer was denderend. We wachten op Ola Pola...

Ola Pola is een groep musicerende artsen en verpleegkundigen. Ze bewijzen hiermee dat ze meer kunnen dan "miesteren en aan de meinschen muuschen". Hun prachtige cover van "Purple Rain" van Prince zal nog lang in mijn oren naklinken !

We besloten onze avond op het terras van Joly waar een vuurspuwer zijn kunsten vertoonde. In ons bed konden we nog wat 'genieten' van het geraas van het jonge geweld dat de rest van de avond volzong.

Deze ochtend kijk ik door het raam van mijn bureau (met zicht op de Fiertelmeers) en zie dat Charles Roland vorige nacht aan het werk is geweest met het maaien van het tarweveld achter onze tuin. De velden zijn geschoren, de winter is geboren...

zaterdag 30 augustus 2008

Steun Louise !


OB&D NV ging een tijd geleden in beroep bij de Raad van State tegen de beslissing van Vlaams Minister Hilde Crevits.

Nu het er echt om gaat spannen, mogen we het actie-comité Vzw “Louise-Marie tegen asbest” niet uit het oog verliezen.

Deze mensen verdienen onze onvoorwaardelijke steun. Zij hebben de moed gehad om op de barricaden te gaan staan om onze Vlaamse Ardennen te behoeden voor een ecologische ramp.

De procedure voor de Raad van State kost wel handenvol geld. Om de kosten te dekken organiseert de VZW "Louise-Marie tegen asbest" op zondagmiddag 28 september een eetfestijn in de Parochiezaal van Louise-Marie. Meer details zijn te vinden op de blog Stop Asbest In Louise.
Uw aanwezigheid op deze manifestatie is niet enkel een hart onder de riem voor de organisatoren, maar ook een duidelijk signaal aan de overheid dat we dit vermaledijd asbeststort onder geen beding willen. Allen daarheen dus !

maandag 11 februari 2008

Cypriaan de Rore komt terug

Noteer alvast in uw agenda dat op 19 april om 20u30 in de Sint-Hermeskerk een concert plaatsvindt met werken van de Ronsenaar Cypriaan de Rore.
Het madrigaalkoor "El Grillo" uit Gent en de geboren Ronsenaar en clavecimbelvirtuoos Guy Penson verlenen hieraan hun medewerking.
De Roonseniere zal u via deze weg op de hoogte brengen van nadere informatie hierover.

dinsdag 15 januari 2008

Het asbeststort van OB&D in Louise-Marie komt er niet !

De Roonseniere ontving zopas volgend bericht van het Kabinet van Minister Hilde Crevits:

Geachte heer,
Met verwijzing naar onze mails in augustus en september van vorig jaar bezorg ik u in bijlage het ministerieel besluit, zoals vandaag door minister Crevits ondertekend, waarbij de milieuvergunning voor het storten van asbestcementafval in Ronse wordt geweigerd.
Het gedeelte van de vergunning ter opvulling van de zandgroeve met niet-verontreinigde gronden en niet-verontreinigde bagger- en ruimingsspecie wordt wel vergund (werd ook niet gecontesteerd).
Vriendelijke groet
Sigrid Raedschelders
Juridisch raadgever
kabinet minister Crevits

Het gezond verstand en de rede hebben dus gezegevierd. Ik bespaar u de lectuur van het 21 pagina's tellende ministerieel Besluit van heden 15 januari 2008. Samen met de omwonenden, het Milieufront Omer Wattez, het actiecomité, de Stad Ronse en Natuurpunt vzw, heeft ook De Roonseniere in de deze blog zijn ongenoegen laten blijken. Minister Hilde Crevits is niet doof gebleven voor ons gefundeerd protest!
Zeer terecht wordt er in het Ministerieel Besluit op gewezen dat er betere en veiligere oplossingen voor handen zijn om van het giftige asbestafval af te komen. Zoals ik in mijn blog van 19 augustus 2007 al vermeldde.
In de naam van alle Roonseniers dank ik Minister Hilde Crevits voor haar wijze beslissing. Een mooier nieuwjaarsgeschenk konden we ons niet dromen. Ronse en de Vlaamse Ardennen kunnen weer even op beide oren slapen...