vrijdag 28 maart 2014

N60 : bezwaren en opmerkingen

Opdat mijn geliefde stad Ronse geen stad zonder uitzicht zou worden, heb ik volgend schrijven gericht aan de Vlaamse overheid in verband met de N60. 


Aan de Vlaamse Regering
Departement RWO
Koning Albert II-laan 19, bus 16
1210 Brussel
kopie :
  • Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse
  • Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde
Geachte,

Wil hieronder mijn bezwaren en opmerkingen lezen in verband met de doortrekking van de N60 over het grondgebied van Ronse.

Bezwaren :

Er blijkt nu sprake te zijn van een viaduct dat vanaf de Schavaerthelling tot de Kapellestraat zou lopen.
Naar ik vernam zal de hoogte van dit viaduct zeker de hoogte van 10m (gemeten vanaf het maaiveld) overschrijden. De gevolgen hiervan zijn velerlei.

Visuele vervuiling : de Fiertelmeers, met één der mooiste zichten op de Kapel van Wittentak en de heuvels en bossen errond, zal geheel verminkt worden.
De voorgestelde oplossing om bermen aan te leggen en bomen aan te planten om zodoende het viaduct aan het zicht te onttrekken, is gewoon bedrog ! Bomen hebben nu eenmaal de natuurlijke gewoonte om 6 maanden per jaar kaal te staan...

Lichtvervuiling : één van de donkerste hoekjes van Ronse zal vanaf dan 's nachts baden in het kunstlicht. Welke impact zal dit hebben op fauna en flora ?

Geluidsvervuiling : één van de stilste plekjes van onze stad zal door het verkeer op het viaduct geconfronteerd worden met een aanhoudend geraas ervan.

Luchtvervuiling : aangezien het nieuwe gedeelte van de N60 vooral door vrachtvervoer zal gebruikt worden, is een verhoging van het gehalte fijn stof en roetpartikels in de lucht, een risico voor de gezondheid van alle omwonenden.

Milieuvervuiling : aangezien er niets zal kunnen groeien onder het geplande viaduct, zal het een ideale plaats voor sluikstorten worden.

Opmerkingen :

Hierbij komt nog dat de aanleg van het "ontbrekende" stuk van N60 een maat voor niets is en een pure verspilling is van Vlaams gemeenschapsgeld.

Het nieuwe gedeelte van de N60 (foutief als "missing link" omschreven) biedt geen oplossing voor de verkeersproblematiek in de stad Ronse.

Enkel het verkeer dat uit het noorden komt en dat de nieuwe industriezone "Pontstraat West" als bestemming heeft, is er bij gebaat. Het verkeer dat uit het noorden komt en naar de industriezone Klein-Frankrijk moet, zal nog steeds via de Kruisstraat, Broeke, Glorieuxlaan en Ninovestraat onze stad blijven doorkruisen. Het verkeer dat het nieuwe tracé wil gebruiken om naar het zuiden te rijden, is er aan voor de moeite. Want de doortrekking op Waals grondgebied stuit op hevig verzet van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing en van de Waalse regering.

Dit is ook de reden waarom het zwaar verkeer vanuit het zuiden niet gebaat is met dit nieuwe stukje N60.

Het transport dat uit het oosten (Brakel, Ninove, Brussel) komt, moet ook weer de stad doorkruisen om de zone Pontstraat West te bereiken. De zogenaamde Zuiderring of nieuwe N48 is bijlange niet voor morgen, zo werd me verzekerd !

Zwaar vervoer dat uit het westen (Kortrijk) via de N36 de Pontstraat wil bereiken, zou dit kunnen. Indien het niet werd tegengehouden in Berchem en van daaruit via de N8 naar Oudenaarde en dan langs de N60 naar Ronse wordt geleid...

Het inplannen van de N60 in het grondgebied van Ronse kan dus een zware -en misschien ook nutteloze- hypotheek leggen op leven van de komende generaties.

Ik hoop dat u met bovenstaande bezwaren en opmerkingen wil rekening houden.

Hoogachtend,

Luc DE MEDTS


Ik ben nu razend benieuwd om te weten welke partijen zich hierachter zullen scharen... Van Groen moeten we niet veel verwachten : Wouter danst naar de pijpen van de CD&V en zelfverklaarde groene jongen en spreekbuis Stef zal in alle talen zwijgen. Stef was immers een groot voorstander van het eerste uur voor de N60 en stak deze voorkeur nooit onder stoelen of banken.

Indien er nog rechtgeaarde Ronsenaars zijn die reageren tegen de geplande N60, dan vernemen wij dat graag !

Geen opmerkingen: